تاریخ: ۱۷:۲۱ :: ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
حوزه علمیه باید مستقل از حکومت و مدافع مردم باشد

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار فرهنگی ، حسن رحیم‌پور ازغدی در سمینار امامن جماعات و مبلغین دانشگاه‌های استان تهران که امروز در سازمان بسیج دانشجویی برگزار گردید با اشاره به چالش‌های پیش‌روی انقلاب اسلامی ایران گفت: این چالش‌ها دربردارنده چالش‌های دیدگاهی و عملی هست. چالش‌های دیدگاهی به طور اساسی در مورد […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار فرهنگی ، حسن رحیم‌پور ازغدی در سمینار امامن جماعات و مبلغین دانشگاه‌های استان تهران که امروز در سازمان بسیج دانشجویی برگزار گردید با اشاره به چالش‌های پیش‌روی انقلاب اسلامی ایران گفت: این چالش‌ها دربردارنده چالش‌های دیدگاهی و عملی هست. چالش‌های دیدگاهی به طور اساسی در مورد حقانیت نظام و انقلاب و چالش‌های عملی در مورد مشروعیت نظام هست.

وی با اشاره به اینکه حضور روحانیت در دانشگاه‌ها در طول دهه‌های موخر به این اندازه بی‌سابقه بوده هست گفت: تا پیش از برتری انقلاب اسلامی پیشینه نداشت که این ظرفیت از روحانیون حضور رسمی و نهادینه شده در دانشگاه‌ها دارا باشند. تا پیش از انقلاب اسلامی تنها تعداد معدودی از روحانیون در دانشگاه حاضر بودند. این روحانیون از فرهیختگان حوزه‌های علمیه بودند که با پژوهش ها آزاد درس ها دانشگاهی را فرا گرفته‌اند و به مبارزه با تفکرات منفی رایج در زمان خود پرداختند.

رحیم‌پور ازغدی با اشاره به دسیسه دشمن در ایجاد چالش نسبت به انقلاب اسلامی گفت: دشمن هم در حوزه حقانیت و هم مشروعیت و هم در حوزه کارآمدی انقلاب عملیات فکری و روانی انجام داده و جامعه را با چالش‌های فکری رو به رو کرده هست.

عضو شوراعالی انقلاب فرهنگی اضافه کرد: من جمله پرسش ها و شبهه هایی که دشمنان بر فعالیت روحانیت در دانشگاه‌ها مطرح می‌کنند اینچنین هست که با چه منطقی روحانیت در دانشگاه‌ها اینچنین حضور مستمر دارد؟ مگر ما مسلمان نبودیم که روحانیت بخواهد ما را مسلمان کند؟ دیگر اینکه می‌گویند امام جماعت مگر شغل هست؟ نقش روحانیت در بومی کردن فضای دانشگاه چیست؟ در نتیجه در عملکرد و کارآمدی اشکال وارد می‌کنند که البته باید بعضی از شبهات و پرسش ها را عملا جواب داد و احتیاج به موضوعات دیدگاهی نیست.

این مطلبو از دست ندید!  طبیعت برفی خراسان شمالی

رحیم پور ازغدی دنبال کرد: حتی بعضی مسئولین نظام در نشست ها رسمی این دست از شبهات را مطرح می‌کنند که اگر روحانیون نباشند دانشگاه‌ها مذهبی‌تر خواهند گردید. آنان حضور روحانیون در دانشگاه‌ها را موجب تضعیف فعالیت‌های دینی دانشجوهای معرفی می‌کنند و نیز می‌گویند اسلام آخوندی مطلب دارد، اما بیننده ندارد زیرا اسلامی که روحانیت عرضه می‌دهد طبق نیازهای روز نیست. 

عضو شوراعالی انقلاب فرهنگی با انتقاد از وضع فعلی حوزه‌های علمیه گفت: جامعه حوزوی در بُعد فقه حکومتی ضعیف مشی می‌کند. اخلاق تمدنی و اجتماعی در حوزه‌های علمیه و پژوهش ها اسلامی ضعیف مطرح  و اکثرا به جنبه‌های فردی پرداخته می‌شود. علاوه بر این حوزه باید مستقل از حکومت و مدافع مردم و ناظر و مصلح حکومت باشد. متاسفانه حالا بعضی روحانیون خود را منسوب به احزاب کرده‌اند و در همین حوزه و در حوزه ذی ربط به حزب خود موضعگیری می‌کنند که این مطلوب نیست.