تاریخ: 10:43 :: 2019/07/14
حفاظت از جنگل‌ها وطبیعت از شاخصه‌های توسعه یافتگی کشور است

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه ، کولانی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان کرمانشاه گفت:حفظ جنگل‌ها، طبیعت ومحیط زیست از شاخصه‌های توسعه یافتگی کشورهاست تلاش برای حل مشگلات یک بخش نباید به قیمت از بین رفتن سرمایه ملی وایجاد مشگل برای بخش‌های دیگر تمام شود. […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه ، کولانی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان کرمانشاه گفت:حفظ جنگل‌ها، طبیعت ومحیط زیست از شاخصه‌های توسعه یافتگی کشورهاست تلاش برای حل مشگلات یک بخش نباید به قیمت از بین رفتن سرمایه ملی وایجاد مشگل برای بخش‌های دیگر تمام شود.

 

وی بیان کرد :در مورد اهمیت جنگل‌ها به طور عام هر چه تکرار وتاکید شودبیهوده نیست چرا که هنوز این نکته ملکه ذهن افکار عمومی نشده ومسئولان هم متاسفانه آن توجه خاص را به دلیل دغدغه‌های موجود به آن ندارند.

وی بیان کرد: جنگل زیبایی چهره زمین است چنانچه در شعاری جهانی بسیار کوتاه وگویا می‌گویندجنگل چهره زمین را تغییر داده وآن را زیبا می‌سازد.جنگل متولی سازماندهی گردش آب در زمین است جنگل با افزایش رطوبت هوا وجذب باران، نفوذآب در خاک وایفای نقش مادربرای چشمه‌ها ورودخانه‌ها ونیزاستفاده درختان از آب‌های زیر زمینی نقش مهمی در سازماندهی گردش آب در طبیعت ایفا می‌کنند.

 کولانی با بیان اینکه جنگل‌ها حافظ خاک هستند گفت:  خاک سرمایه -اصلی منابع طبیعی است که متاسفانه نقش آن فرا موش شده که جنگل‌ها حافظ آن هستند.

وی بیان کرد : اگر چه سبزینه‌های دریایی مهمترین منبع تولید اکسیژن هستند. اما جنگل‌ها با عمل فتوسنتز از طریق جذب گاز کربنیک هوا وتولید اکسیژن در ایجاد حیات برای تمامی موجودات زنده سهیم هستند.

کولانی ادامه داد : تعدیل آب وهوا. درجه حرارت جنگل در تابستان ودر طول روز خنک‌تر از مناطق اطراف و در زمستان وشب‌ها گرم‌تر از آن است وهمین موضوع بیانگر نقش مهم آن است تلطیف هوا. جنگل با جذب گرد وغبار وذرات معلق در هوا سبب لطا فت بخشیدن به محیط می‌شود.

وی افزود: امروزه ازدیاد گاز‌های گلخانه‌ای وتغییر اقلیم بحثی جدی ورایج در میان دانشمندان وپژوهشگران به شمار می‌رود جنگل‌ها با ترسیب کربن در واقع به حبس ودفن این ماده پرداخته ونقش مثبتی در جلوگیری از گرم شدن زمین ایفا می‌کنند.

کولانی  گفت:ارزش اقتصادی ،قابلیت گردشگری   مواردی است که با در نظر گرفتن ا جنگل  در بخش خود بسیاربا ارزش هستند و می تواند رونق تولید استان را به دنبال داشته باشد.

 وی  گفت: ما در حوزه منابع طبیعی (جنگل‌ها ومراتع) از دولت  و مخصوصا وزارت جهاد کشاورزی ومقامات استانی که دغدغه آن‌ها برای حل مشکلات ورونق تولید وایجاد اشتغال کاملا قابل درک است تقاضا داریم به این نکات توجه  وباور داشته باشند که امروزه حفظ جنگل‌ها، طبیعت ومحیط زیست از شاخصه‌های توسعه یافتگی کشورهاست لذا تلاش برای حل مشگلات یک بخش نباید به قیمت از بین رفتن سرمایه ملی وایجاد مشگل برای بخش‌های دیگر تمام شود.

 

انتهای  پیام/ز

 

تلاش برای حل مشکلات یک بخش نباید به قیمت از بین رفتن سرمایه ملی تمام شود