تاریخ: ۲۱:۰۹ :: ۱۳۹۵/۰۵/۲۶
جوان گرایی را از تیم کشتی فرنگی دور نکنیم

جوان گرایی را از تیم کشتی فرنگی دور نکنیم. کشتی فرنگی دیگر توان چهارسال پیش را نداشت.یکی از علتها بالا رفتن سن بازیکنان تیم بود . دراین دوره محمدبنا نتوانست آقای خاص کشتی فرنگی باشد .قابلیت ریسک پذیریش مثل گذشته نبود .مادراین تیم بازیکن زیر بیست وپنج سال نداشتیم واین خود یک زنگ خطر برای […]

جوان گرایی را از تیم کشتی فرنگی دور نکنیم. کشتی فرنگی دیگر توان چهارسال پیش را نداشت.یکی از علتها بالا رفتن سن بازیکنان تیم بود .

n00054210-b

دراین دوره محمدبنا نتوانست آقای خاص کشتی فرنگی باشد .قابلیت ریسک پذیریش مثل گذشته نبود .مادراین تیم بازیکن زیر بیست وپنج سال نداشتیم واین خود یک زنگ خطر برای آینده کشتی فرنگی ایران است .مانباید روندسینوسی را در ورزش کشور باب کنیم .

57334463

به نطر می رسد دراین زمینه تیم آزاد موفق تر بوده وتوانسته چندین چهره جوان رابه مسابقات المپیک معرفی کند .

جوان گرایی درکنارتجربه بازیکنان مدال آور کاملا میتواند باعث رونق کشتی همیشه سرفراز ما باشد .

57318965

به امیدموفقیت تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات المپیک 2016 ریو برزیل

تیم های المپیک آزاد