گروه: سبک زندگی
تاریخ: ۱۶:۰۵ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
ثبت ۲۳هزار و ۸۰۰ ماجرا ولادت در هرمزگان

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرگزاری مهر، به نقل از ثبت احوال هرمزگان،  فرزاد افشاری نژاد با اظهار این خبر اظهار داشت: این میزان ماجرا ولادت در سال جاری، در قیاس با مدت همانند سال سابق ۲.۹ ۴ ۴ درصد ولادت ها در حوزه شهری و ۴۱.۶ مدیر کل ثبت احوال هرمزگان […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرگزاری مهر، به نقل از ثبت احوال هرمزگان،  فرزاد افشاری نژاد با اظهار این خبر اظهار داشت: این میزان ماجرا ولادت در سال جاری، در قیاس با مدت همانند سال سابق ۲.۹

۴ ۴ درصد ولادت ها در حوزه شهری و ۴۱.۶

مدیر کل ثبت احوال هرمزگان اضافه کرد: ۱۲ هزار و ۱۴۲ مورد از ولادت ها در استان طی هفت ماهه سال ۹۶ را نوزدان پسر و ۱۱ هزار و ۷۲۸ نفر را نوزدان دختر دربردارنده می شوند.

افشاری نژاد گفت: نسبت جنسی ولادت های ثبت شده ۱۰۳.۵ ۵ هست و این به مفهومی آن هست که در استان هرمزگان به ازای حدود ۱۰۴ ولادت پسر ۱۰۰ ولادت دختر به ثبت دست یافته هست.

مدیر کل ثبت احوال هرمزگان متذکر گردید: کماکان بیشترین ولادت های ثبت شده در استان مرتبط به مادران گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ هست که هفت هزار و ۱۹۴ ماجرا ولادت از مجموع ۲۳ هزار و ۸۷۱ مورد ولادت (۳۰.۱ ۱ ۱ درصد از مجموع کل ولادت هاست.

افشاری نژاد اضافه کرد: از مجموع آمار ولادت ها، ۵۷.۷