تاریخ: ۱۴:۰۴ :: ۱۳۹۶/۰۹/۱۶
ثبت جهانی چوگان به اسم ایران

این پرونده بعد از ۲۰ ماه مراحل ارزیابی و علاوه بر این طبق ۵ معیار ثبت جهانی، دارای شرایط ثبت ارائه گردید تا در اجلاس کره، مورد تصویب پایانی قرار گرفت پرونده چوگان، دومین پرونده از ۱۳ پرونده ثبتی ایران در لیست میراث جهانی هست که مربوط با ورزش و بازی‌های آیینی کشور هست. پرونده […]

این پرونده بعد از ۲۰ ماه مراحل ارزیابی و علاوه بر این طبق ۵ معیار ثبت جهانی، دارای شرایط ثبت ارائه گردید تا در اجلاس کره، مورد تصویب پایانی قرار گرفت

پرونده چوگان، دومین پرونده از ۱۳ پرونده ثبتی ایران در لیست میراث جهانی هست که مربوط با ورزش و بازی‌های آیینی کشور هست.

پرونده چوگان بدون هیچ اعتراض و یا تبصره‌ای در این اجلاس به‌عنوان شاهکار میراث بشری شناخته گردید و در لیست میراث جهانی جای گرفت.