گروه: مجله
تاریخ: ۳:۱۷ :: ۱۳۹۶/۰۹/۱۰
ثبت احوال از حضور عکاسان در دفاتر پست و پیشخوان دولت استقبال کرد

لزوم تأیید لحظه ای تصویر های کارت های ملی هوشمند امکان استفاده از تصویر عکاسی ها وجود ندارد وی علاوه بر این به کیفیت تصویر های استفاده شده در کارت ملی هوشمند نیز اشاره و اهتمام کرد: تصویر های استفاده شده بر روی کارت های شناسایی در کشورهای اروپایی نیز به همین نوع هست و معتقدند […]

لزوم تأیید لحظه ای تصویر های کارت های ملی هوشمند

امکان استفاده از تصویر عکاسی ها وجود ندارد

وی علاوه بر این به کیفیت تصویر های استفاده شده در کارت ملی هوشمند نیز اشاره و اهتمام کرد: تصویر های استفاده شده بر روی کارت های شناسایی در کشورهای اروپایی نیز به همین نوع هست و معتقدند نباید تغییری در وضع شکلی فرد ایجاد گردد. علاوه بر این ساختار سیستم اپلیکیشنی به نوع ای هست که بایستی تصویر گرفته شده همان لحظه تأیید گردد و امکان اینکه تصویری از خارج آورده گردد نیست. یعنی تصویر گرفته شده همان لحظه وارد سیستم می گردد و بعد از تأیید تصویر، ثبت اسم وارد فاز بعدی می گردد.

سخنگوی ارگان ثبت احوال با اشاره به اینکه ارگان ثبت احوال، پست و پیشخوان مانع حضور عکاسان در دفاتر پست و پیشخوان نخواهند گردید تا آنها با نرخ مصوب فعلی عکاسی کنند، گفت: ثبت احوال از حضور عکاسان در دفاتر پست، پیشخوان و ثبت احوال با شرط اخذ هزینه فعلی تصویر برای صادر کردن کارت ملی هوشمند استقبال خواهد کرد.

این درحالی هست که همان روز ثبت احوال نیز گفت که تصویر هایی که برای کارت ملی هوشمند استفاده می گردد در دفاتر پست و پیشخوان گرفته شده و این سازمان در این زمینه ذی النفع نیست و برای ثبت احوال اینکه تصویر از کجا گرفته گردد تفاوتی ندارد، اما تصویر ضروری هست در سیستم اپلیکیشنی این ارگان تایید گردد، درکنار اینکه این حکم اتحادیه هم ضروری هست در کمیته فنی ثبت احوال ارزیابی و استعداد اعمالی آن مشخص گردد.

انتهای پیام