گروه: زنان
تاریخ: ۱۸:۵۵ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
توانمندی های زنان به دور از نگاه های جناحی و سیاسی استفاده شود

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار راهنمای سفر من، انوشیروان محسنی بندپی ظهر پنجشنبه در همایش پشتیبانی های روانی و اجتماعی بیان داشت: نیمی از پتانسیل ها، حجم ها و توانمندی های کشور ما را زنان تشکیل می دهند به همین سبب ضروری هست به دور از نگاه های جناحی و سیاسی […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار راهنمای سفر من، انوشیروان محسنی بندپی ظهر پنجشنبه در همایش پشتیبانی های روانی و اجتماعی بیان داشت: نیمی از پتانسیل ها، حجم ها و توانمندی های کشور ما را زنان تشکیل می دهند به همین سبب ضروری هست به دور از نگاه های جناحی و سیاسی برای بهره گیری هر چه خوب تر از این استعدادها کوشش گردد.

معاون وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی اضافه کرد: در طول سال های موخر مسئولیت هایی ارزشمندی بر دوش زنان در کشور قرار داده شده هست و توانمندی های آنان ثابت شده هست.

وی با اشاره به اینکه ستون کلیدی استحکام خانواده زنان می باشند، اهتمام کرد: اگر این مهره کلیدی خانواده مورد خشونت و نا عدالتی قرار گیرد آینده جامعه مبتلا مشکل خواهد گردید به چه سبب که این پدیده ها تبعات اجتماعی خواهد داشت و کسی نیست.

همایش پشتیبانی های روانی و اجتماعی از خانم ها با هدف مراقبت از نظام خانواده در بوشهر برگزار گردید.