گروه: جهان
تاریخ: ۱۴:۵۶ :: ۱۳۹۶/۰۲/۱۰
تعلیق فعالیت یک دفتر خدمات مسافرتی در بوانات

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از ، مرکز فارس، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس گفت: به استناد ماده‌های ۱۱، ۲۸ و ۳۱ آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی که شامل انقضای مجوز، مشاهده عدم کیفیت، سطح کارایی و رعایت مقررات است از هفتم اردیبهشت […]

تعلیق فعالیت یک دفتر خدمات مسافرتی در بواناتبه گزارش راهنمای سفر من به نقل از ، مرکز فارس، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس گفت: به استناد ماده‌های ۱۱، ۲۸ و ۳۱ آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی که شامل انقضای مجوز، مشاهده عدم کیفیت، سطح کارایی و رعایت مقررات است از هفتم اردیبهشت فعالیت دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی بوان گشت درشهرستان بوانات به مدت دو ماه تعلیق می‌شود. امیری افزود: این دفتر در طول مدت تعلیق می‌بایست نسبت به رفع نواقص موجود اقدام کند. وی گفت: در این مدت، دفتر مجاز به انجام تبلیغات و فروش نیست و صرفا می‌تواند نسبت به انجام تعهدات پیشین عمل کند و در صورت بی توجهی براساس ضوابط و مقررات آیین نامه اقدام می‌شود.

برچسب ها: