تاریخ: ۱۲:۳۰ :: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
تصویر روز نشنال جئوگرافیک؛ سفید در سفید

برترین ها: راسوی سفیدی را خواهید دید که به دشواری در میان طبیعت سفیدپوش پارک ملی گراند تیتون قابل تشخیص هست. این پارک ملی در ایالت وایومینگِ آمریکا و در رشته کوه تیتان قرار دارد. بخش های زیادی از این پارک، هدیه ای از فرزند ارشد جان راکفلر به سازمان پارک های ملی آمریکاست. این […]

برترین ها: راسوی سفیدی را خواهید دید که به دشواری در میان طبیعت سفیدپوش پارک ملی گراند تیتون قابل تشخیص هست. این پارک ملی در ایالت وایومینگِ آمریکا و در رشته کوه تیتان قرار دارد. بخش های زیادی از این پارک، هدیه ای از فرزند ارشد جان راکفلر به سازمان پارک های ملی آمریکاست.

تصویر روز نشنال جئوگرافیک؛ سفید در سفید

این مطلبو از دست ندید!  صوفی چای، رودی از دل طبیعت بکرسهند