تاریخ: ۱۱:۴۵ :: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
تصویر/ آبشاری زیبا در دل طبیعت گیلان

این مطلبو از دست ندید!  مدیرعاملی که خود را درگیر جایگاه نکرد/ اسب و ارابه برای تألیف آشغال وسیله کار مدیر

               ارتفاع تقریبی آبشار لاتون ۱۰۵ متر هست که به لحاظ بلندی، مرتفع ترین آبشار گیلان و ایران محسوب می شود.

این مطلبو از دست ندید!  سرعت دوچندان معالجه مریض ها با استفاده از "غمز و دلک ایرانی"/ نوازش بدن مریض با ۸۰۰۰ حرکت دست