تاریخ: ۱۴:۱۴ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
ترامپ تهدیدی بر علیه لیبرالیسم هست/ قدرت ایالات متحده تضمین شده نیست

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل– وی معتقد هست این توافقات بین المللی در راستای منافع ملی امریکا اقدام نمی کنند. کارشناسان بین المللی معتقدند خارج شدن ترامپ از توافقات بین المللی تهدیدی بر علیه لیبرالیسم، رویکردی که معتقد هست معاهدات بین المللی برای امنیت و ثبات بین المللی لازم می باشند، خواهد بود. دراین راستا […]

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل

وی معتقد هست این توافقات بین المللی در راستای منافع ملی امریکا اقدام نمی کنند. کارشناسان بین المللی معتقدند خارج شدن ترامپ از توافقات بین المللی تهدیدی بر علیه لیبرالیسم، رویکردی که معتقد هست معاهدات بین المللی برای امنیت و ثبات بین المللی لازم می باشند، خواهد بود.

دراین راستا خبرنگار راهنمای سفر من

* *بر اساس لیبرالیسم، معاهدات و توافقات بین المللی برای امنیت و ثبات بین المللی لازم هست. بعضی معتقدند خارج شدن ریاست جمهور ترامپ از معاهدات بین المللی تهدیدی برای لیبرالیسم هست.  نظر شما در این خصوص چیست؟

اقدام ترامپ تنها خارج شدن از معاهدات و موافقت نامه های بین المللی نیست لکن چنین چیزی در یک جامعه بین المللی به واقع شدن می پیوندد که در آن اعضاء برخورداری منافع مشترک در مقررات و رویه های خاص می باشند. بعضی از دستیاران ارشد ریاست جمهور ترامپ به صراحت پیشنهاد یک جامعه بین المللی را رد کرده اند. ترامپ توان دارد تهدیدی برای لیبرالیسم باشد، گرچه لزوما ترامپ بعنوان ریس جمهور پایدار نیست.

*اثرات احتمالی خارج شدن ترامپ از معاهدات بین المللی بر حقوق بین الملل و بویژه بر عرف بین المللی چیست؟

از سوی دیگر، آمریکا تنها کشوری هست که تصمیم به خارج شدن دارد. در بعضی ازمهمترین موافقت هایی که ترامپ تصمیم به رها آن گرفته هست، آمریکا در اقلیت کوچک یا حتی تنها بوده هست. برای نمونه، درباره توافقنامه آب و هوایی پاریس، آمریکا در فعلی تنها کشور دنیا هست که قصد دارد از توافق بیرون گردد.

این مطلبو از دست ندید!  راهنمای عزیمت به ۳ شهر دیدنی ایران برای تعطیلات پاییز

* آیا چنین رویکردی قدرت آمریکا را تضمین می کند؟

  آیا چنین رویکردی قدرت آمریکا را تضمین می کند؟  هیچ چیز توان ندارد نیروی آمریکا را تضمین کند، و قطع این موافقت نامه ها حتما نیروی امریکا را افزایش نخواهد داد. وارد شدن به یک توافقنامه بین المللی، اجراء حاکمیت از سمت منافع ملی هست که توان دارد به طور تاثیرگذار تنها در مشارکت با بقیه مورد سراغ گرفتن قرار گیرد.

* *برخی اظهار می کنند که رژیم هایی که پس از نبرد بین المللی دوم احداث شده اند به قدرت هژمونیک آمریکا و منافع آمریکا مساعدت بسیاری کردند، ولی حالا این رژیم ها دیگر به منافع آمریکا خدمت نمی کنند، لذا اموری ترامپ برای از بین بردن این رژیم ها بسیارمنطقی هست. نظر شما در این خصوص چیست؟

نظر شما در این خصوص چیست؟ نظم پس از نبرد بین المللی دوم، من جمله ارگان های بین المللی با تجارت، امنیت، و مسائل دیگر، زیاد در جهت منافع ملی آمریکا بوده هست. آمریکا از رفاه، حل مسالمت آمیز اختلافات و دیگر پیامد متاثر از نظم بین المللی بهره مند هست. آمریکا با حاضر بودن بین المللی خود، حداقل به عنوان یک کشور بزرگ به عنوان قسمتی از تندرستی نظم بین المللی مثل هر کشور دیگری هست.