تاریخ: ۱۷:۵۸ :: ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
تداوم اعتراض نمایندگان پارلمان عراق به کمک های آمریکا به داعش

.

.