تاریخ: ۱۵:۴۶ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
تحول در علوم آدمی به معنی دور ریختن دستاوردهای سابق نیست

وی با اشاره به موانع احداث دگرگونی در علوم آدمی بیان کرد: فرهنگ حاکم بر نظام پژوهشی و تعلیمی کشور، یک مانع بنیادی بر سر مسیر دگرگونی در علوم آدمی هست. ذوعلم با بیان تاسفن از اینکه نظام تعلیم و پژوهش کشور طوری برنامه ریزی شده که با هرگونه دگرگونی ناسازگار هست و مانع جدی […]

وی با اشاره به موانع احداث دگرگونی در علوم آدمی بیان کرد: فرهنگ حاکم بر نظام پژوهشی و تعلیمی کشور، یک مانع بنیادی بر سر مسیر دگرگونی در علوم آدمی هست.

ذوعلم با بیان تاسفن از اینکه نظام تعلیم و پژوهش کشور طوری برنامه ریزی شده که با هرگونه دگرگونی ناسازگار هست و مانع جدی شمرده می گردد اهتمام کرد: در مدرسه ها محافظت مطالب و تشویق به کنکور و آزمایش زدن حاکم هست و در دانشگاه تقلید از استادان و در چنین شرایطی دگرگونی در علوم آدمی معنایی ندارد.

وی نبودن شجاعت نقد در دانشگاه ها را یکی از موانع دگرگونی برشمرد و بیان کرد: روح آزاداندیشی، اندیشه و تعقل در فرهنگ تعلیمی و پژوهشی کشور کم رنگ هست.

معاون پژوهش و تعلیم دفتر محافظت و نشر آثار مقام معظم رهبری اضافه کرد: فرهنگ حاکم بر محیط تعلیمی بیان کرد وگوی علمی و نقد را برنمی تابد و دانشجو از وارد شدن به مباحثه با مدرس خوف دارد.

این مطلبو از دست ندید!  گوشه ای از طبیعت دیدنی در «درازنو» + عکس ها

وی با تاکید بر اینکه برای ترک شدن از محیط حاکم بر محدوده های علمی ضروری هست محیط آزاداندیشی و مناظره علمی در دانشگاه ها قوی کردن گردد که این مسئله های با یک جهاد علمی امکان پذیر هست، بیان کرد: فرهنگ حاکم بر محیط تعلیمی بیان کرد وگوی علمی و نقد را برنمی تابد؛ محیط تعلیمی دانشگاه ها به نوع ایست که دانشجو ضروری هست همان چیزی را بگوید که مدرس پذیرفته هست.