تاریخ: ۱۴:۴۸ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
تحول در دانشگاه با نگاه غیر جناحی خدمت سیاست هایی به کشور است

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرگزاری مهر، آیت الله سید احمد خاتمی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در اجلاسیه رسمی مدیران بسیج اساتید کشور با اظهار اینکه دهه اول انقلاب، دهه مبارزه سخت افزاری با انقلاب بود گفت: در این دهه ۶ کودتا خنثی شد؛ یعنی دقیقاً مبارزه سخت افزاری با […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرگزاری مهر، آیت الله سید احمد خاتمی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در اجلاسیه رسمی مدیران بسیج اساتید کشور با اظهار اینکه دهه اول انقلاب، دهه مبارزه سخت افزاری با انقلاب بود گفت: در این دهه ۶ کودتا خنثی شد؛ یعنی دقیقاً مبارزه سخت افزاری با انقلاب اسلامی.

آ آیت الله خاتمی دنبال کرد: امروز در روزهای سخت نبرد نرم هستیم. اساتید دانشگاهی اکثر از سایرین از این مسئله های آگاه می باشند. قطعاً سرداران مبارزه در این نبرد نرم؛ اساتید دانشگاهی می باشند. بسیج اساتید در یک کلمه، متضمن سرداری مبارزه با هجوم فرهنگی هست.

عضو خبرگان رهبری با اظهار اینکه نگاه ما به بسیج اساتید نباید صرفاً نگاه به یک نهاد باشد بیان کرد: اگر چنین باشد، از عهده وظیفه ها عمیق بسیج برنمی آییم. سپاه با آن عظمتش، تدارک کننده یک طرز تفکر به اسم بسیج هست. به عبارتی، محتمل هست فردی عضو سپاه باشد ولی اندیشه بسیجی نداشته باشد؛ و بالعکس.

وی گفت: توقع از بسیج اساتید این هست که به تفکر و اندیشه ببیند و تلاشش جذب تفکری اشخاص باشد. چه بسا قیافه و ظاهر اصلاً بسیجی نیست، ولی اندیشه، ذوب در بسیج و ارزش هاست؛ مثال های بسیاری از مدافعان حرم و شهدای مدافع، چنین بوده اند. این یعنی، نگاه به اندیشه. آ پس بسیج یک اندیشه و تفکر هست نه صرفاً یک نهاد.

آ آیت الله خاتمی بااشاره به اینکه دگرگونی در حوزه اساتید یک خدمت اصلی هست، یعنی اکثر از آنکه سراغ دانشجو برویم اهتمام کرد:  ضروری هست دقت کنیم که جایگاه استادان ارزش زیادتری دارد هوای آنان را ضروری هست داشت.

کار واقعی، مأنوس شدن با اساتید هست که آن هم از خود اعضای بسیج اساتید برمی آید. ضروری هست اساتید برخورداری ابهام و حتی مغرض را هم شناسایی کرد و به سراغ آنان رفت و با زبان دل و قول لیّن و رفاقت، به صحبت با آنان جلسه.

آ آیت الله خاتمی گفت: دگرگونی در حوزه دانشجویان در گام بعد زیاد ارزشمند هست. اداره یک کشور در تمام مرحله ها به عهده دانشگاهیان بوده هست. هم در مرحله طاغوت و هم بعد از انقلاب. البته بعد از انقلاب اسلامی، عنصر حوزه های علمیه هم به عرصه تصمیم گیری و اداره کشور وارد گردید.

وی اضافه کرد: دگرگونی در دانشگاه، از اساتید ساخته هست. نه منحصرا اساتید معارف، لکن کل اساتید؛ حتی مدرسی که درحال تعلیم دیگر درس ها به ظاهر بی رابطه با دین هست.

وی گفت: تردید زدایی اعتقادی، سیاسی، مذهبی و… البته بسیج اساتید ضروری هست مراقب باشد تا اشخاص بی حوصله و کم صبر که در برطرف تردید قدرت شنیدن سخن های رد کننده را ندارند، وارد این حوزه نشوند.

آ بسیج اساتید ضروری هست شبهات را مستمراً کاوش کند و جواب های متقن برخوردار باشد. آیت الله خاتمی دنبال کرد: استادان مؤمن، به عنوان مدرس هرجا می جریان، محترم می باشند… 

اگر مدرس پای ارزشهای مذهبی باشد، ارزش ها تکریم می شود، اگر هم نه؛ که بالعکس. وی اهتمام کرد: مدرس بسیجی در سخن زدن ضروری هست زیادتر مراقب باشد. اساتید بسیجی ضروری هست امید را در جامعه و دانشگاه تزریق کنند، بعضی سخن های ولو راست را، اگر به صلاح و اصلاح منتج نشود نباید گفت.

امام جمعه موقت تهران گفت: علم به وقت برای استادِ خواهان مؤثری در کشور از مسائل بنیادی هست. ضروری هست اساتید از مسائل ارزشمند باخبر باشند اعم از مسائل سیاسی و غیره.  

آ پس اساتید ضروری هست باخبر باشند.   آیت الله خاتمی دنبال کرد: برخورد منصفانه برای تمام جالب هست. مقابل برخورد منصفانه، برخورد جناحی هست. از اساتید بسیجی نیز توقع برخورد منصفانه می رود.

وی گفت: بسیج را صرفاً در حوزه سیاسی چکیده نکنید؛ اگر چنین گردید عمق جریان عمومی بسیج اساتید را تقلیل دادیم. مسائلی از جنس تفکر و اندیشه و دقت به مسائل و مشکلات بنیادی جامعه، کشور و دولت نظیر تأسیس اندیشکده های مهارتی که رییس بسیج اساتید اظهار کردند، بسیج را زنده و برای جامعه هم مؤثر می کند.

محدود کردن بسیج صرفاً در مسائل سیاسی، یعنی خشکاندن بسیج. امام جمعه موقت تهران دنبال کرد: مدرس بسیجی ضروری هست عمیق ترین و نابغه ترین باشد. به عقیده من یک مرحله تمام تفسیرخوانی قرآن بر ذمّه­ تمام اساتید بسیجی هست.

اتّخاذ موضع صحیح

آ آن چیزی که از مدرس توقع می رود موضع صحیح و صحیح هست.