گروه: مسافرت
تاریخ: ۱۱:۰۷ :: ۱۳۹۶/۰۹/۲۶
تحقق افزایش سرعت علمی با جابه جایی و توسعه دانش فناوری

معاون سازگاری و امور مجلس جهاد دانشگاهی در مجلس در دیدار از توانمندی مرکز جهاد دانشگاهی ساوه در صحبت با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اراک؛ معاون سازگاری و امور مجلس جهاد دانشگاهی در مجلس در دیدار از توانمندی مرکز جهاد دانشگاهی ساوه در صحبت با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اراک؛ با […]

تحقق افزایش سرعت علمی با جابه جایی و توسعه دانش فناوری

معاون سازگاری و امور مجلس جهاد دانشگاهی در مجلس در دیدار از توانمندی مرکز جهاد دانشگاهی ساوه در صحبت با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اراک؛ معاون سازگاری و امور مجلس جهاد دانشگاهی در مجلس در دیدار از توانمندی مرکز جهاد دانشگاهی ساوه در صحبت با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اراک؛ با اشاره به ماموریت جهاد دانشگاهی در برنامه‌ی ششم توسعه عنوان کرد: جابه جایی و توسعه‌ی دانش فناوری در کشور می‌تواند باعث افزایش سرعت علمی گردد و با توجه به صنعتی بودن استان مرکزی امید داریم این ارزشمند اکثر از گذشته پژوهشگر گردد.

شریفی زاده استفاده بر استفاده مناسب از ظرفیت‌های صنعتی ساوه تاکید کرد و اضافه کرد: جهاد دانشگاهی بعنوان نهاد حدفاصل میان دانشگاه و صنعت به مطلوبی می‌تواند از این پتانسیل برای ارتقای صنعتی استان مرکزی بهره بگیرد.

منصوری نماینده مردم ساوه و زرندیه هم که در این دیدار معاون سازگاری و امور مجلس جهاد دانشگاهی را معیت می‌کرد از احداث ساختمان جهاد دانشگاهی در شهر ساوه اطلاع داد و عنوان کرد: برای شروع احداث این ساختمان، مبلغ ۵ میلیارد ریال موردنظر داشته شده و ادامه ارزش این پروژه در سال‌های آینده از محل اعتبارات استانی تهیه خواهد گردید.

اظهارات معاون سازگاری و امور مجلس جهاد دانشگاهی در ساوه