تاریخ: ۱۱:۴۱ :: ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
تحریم داخلی بزرگترین مشکل صنایع استان سمنان است

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار راهنمای سفر من، شهرام پرویز صبح یکشنبه در مجمع عمومی انتخابات انجمن مدیران صنایع گرمسار، ضمن بیان اینکه ‌واحدهای تولیدی بین چرخ دنده های تحریم داخلی استخوان خرده کرده ‌اند، تاکید داشت: بعضاً دیده می شود که این فشارها آنقدر افزایش می یابد که ‌مدیران تولیدی فراموش می […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار راهنمای سفر من، شهرام پرویز صبح یکشنبه در مجمع عمومی انتخابات انجمن مدیران صنایع گرمسار، ضمن بیان اینکه ‌واحدهای تولیدی بین چرخ دنده های تحریم داخلی استخوان خرده کرده ‌اند، تاکید داشت: بعضاً دیده می شود که این فشارها آنقدر افزایش می یابد که ‌مدیران تولیدی فراموش می کنند به‌روزرسانی قوانین مرتبط را در ‌برنامه های کاری خود قرار دهند.

وی با بیان اینکه عدم حمایت از تولید، همان تحریم صنایع است، افزود: متاسفانه در جلسات هیئت ‌حل اختلاف درباره تولید و مشکلات پیرامون آن، دارایی و تامین اجتماعی و نمایندگان کارفرما حتی نمی ‌توانند اطلاعات ابتدایی قوانین کار را هم ارائه کنند که این امر در زمره مشکلات پیش روی صنایع است.

رییس انجمن مدیره صنایع شهرستان سمنان، با بیان اینکه تحریم داخلی مشکلاتی را به صنایع تحمیل می کند، تاکید داشت: برای ‌برون رفت از مشکلات، کارفرمایان باید تشکل های منسجم همراه با نقشه ‌راه داشته باشند تا در مقابله با تحریم های داخلی و خارجی مقاوم ‌باشند.

این مطلبو از دست ندید!  رود "بشار" خشک شد؛ محیط زیست و آب منطقه ای خود را به خواب زده اند

مجمع عمومی انتخابات انجمن مدیران صنایع گرمسار با حضور کاتب نماینده مردم گرمسار و آردان در مجلس و جمعه ای رئیس اتاق بازرگانی سمنان برگزار شد.

نحوه شفافیت قانون مالیات بر ارزش افزوده و رفع موانع تولید در زمره دیگر بحث های مطرح شده در این نشست بود.