تاریخ: ۸:۴۳ :: ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
تاکسی های اینترنتی بروجرد ساماندهی می گردند

وی اظهارکرد: درحال حاضرهفت مورد تقاضای تاکسی اینترنتی در بروجرد وجود دارد که همه آنان موظف به دریافت مجوزهستند تا ضمن مشخص گردیدن مکان آنان از بروزهرگونه مشکلی دراین راستا جلوگیری گردد.معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری بروجرد گفته بود: دریافت مجوز در زمینه کنترل و نظارت زیادتر برفعالیت تاکسی های اینترنتی انجام می گردد.گودرزیان افزود: […]

وی اظهارکرد: درحال حاضرهفت مورد تقاضای تاکسی اینترنتی در بروجرد وجود دارد که همه آنان موظف به دریافت مجوزهستند تا ضمن مشخص گردیدن مکان آنان از بروزهرگونه مشکلی دراین راستا جلوگیری گردد.
معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری بروجرد گفته بود: دریافت مجوز در زمینه کنترل و نظارت زیادتر برفعالیت تاکسی های اینترنتی انجام می گردد.
گودرزیان افزود: ایجاد زمینه برای فعالیت تاکسی های اینترنتی با هدف توسعه و آسانی درحمل و نقل شهروندان ایجاد می گردد.
بروجرد با بیشتر از ۲۴۰ هزار تن جمعیت دارای حدود ۲هزار دستگاه تاکسی عادی هست که درهفته جاری بعضی تاکسی داران به فعالیت بدون مجوز تاکسی های اینترنتی اعتراض داشتند.
۶۰۵۲/۷۲۷۳ خبرنگار: آمنه صارمی ** انتشاردهنده: مقداد بهاروند احمدی