گروه: شغل
تاریخ: ۱۷:۱۴ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
تامین پولی برنامه های اشتغال دولت و روستایی از سوی بانک پیشرفت تعاون

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار راهنمای سفر من، علی ربیعی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی طی پیامی به نخستین سمینار روسای شعب سراسر کشور بانک پیشرفت تعاون درج کرد: امروز با تلاشهایی که شخصاً انجام داده ام این بانک را جزو بانکهایی قرار داده ام که بعنوان بانک عامل مشترک تهیه […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار راهنمای سفر من، علی ربیعی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی طی پیامی به نخستین سمینار روسای شعب سراسر کشور بانک پیشرفت تعاون درج کرد: امروز با تلاشهایی که شخصاً انجام داده ام این بانک را جزو بانکهایی قرار داده ام که بعنوان بانک عامل مشترک تهیه پولی برنامه های اشتغال دولت و اشتغال روستایی قرار گیرد. همان طور نیز هر جا که بانک بتواند ایفای نقش زیادتری دارا باشد در پشتیبانی از بانک کوشش خواهم کرد.

متن پیام ربیعی به این سیمنار که در مشهد مقدس درحال برپایی هست به توصیف زیر هست: 

به اسم خدا

به نظر من بانک پیشرفت تعاون در عین بانک بودن به مفهومی عام کلمه به سبب رسالت و خصوصیت های خاصی که دارد، ماهیتاً یک بانک تماما اجتماعی هست و می‌بایست کارکرد این بانک در جهت دستیابی به اغراض اقتصادی اجتماعی باشد.

در واقعیت ما یک بانک پیشرفت ای هستیم که می‌بایست زندگانی اشخاصی که در قالب تعاونی گرد هم آمده اند و یا خواهند آمد را دگرگون کنیم. آ آن چیزی که که جامعه امروز به آن احتیاج دارد مساعدت به همکاری مردم در دستیابی به اغراض اقتصادی اجتماعی هست و ما می‌توانیم با مساعدت به ایجاد اشتعال های خرد و تقویت اجتماعات جایی به این امر ارزشمند مساعدت کنیم. اگر مطلوب به ذینفعان بانک پیشرفت تعاون بیندیشید، با بنده هم عقیده می باشید که این بانک فراتر از یک موسسه پولی و پولی بوده و ساختاری تماما اجتماعی دارد. 

 به کارکرد بانک پیشرفت تعاون که نگاه می‌کردم متوجه گردیدم در این بانک گویا به نوع ای برنامه ریزی شده هست که بانکی شبیه بانک های دیگر اما در حوزه تعاونی ها باشد. از این رو دگرگونی رویکرد در این بانک از ضروریات هست.  

 امروز با تلاش های ی که شخصاً انجام داده ام بانک را جزو بانک هایی قرار داده ام که بعنوان بانک عامل مشترک تهیه پولی برنامه های اشتغال دولت و اشتغال روستایی قرار گیرد.  

رسیدن به این هدف لازمه مسیرهای تازهی هست من جمله اینکه: 

1.  بیشتر کار کنیم. روزانه اکثر از دیروز

۲٫ 

3. با مشتریان مهربان باشیم و اقداماتی ارگانی را مبتنی بر ماهیت تعاون که بنا دارد به بقیه مساعدت رساند بنا نهیم

۴٫  …  به مفهومی حقیقی بانک پیشرفت ای باشیم.

۵٫ در بررسی مشتریان، طرح ها و برنامه ها علاوه بر شاخصه های اقتصادی، شاخصه های اجتماعی را نیز جنبه کنیم

بدین مفهوم که افکار پیشرفت ای دارا باشیم و در زمینه دستیابی به پیشرفت و با ایجاد نظام مشاوره ای.