تاریخ: ۱۵:۲۹ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
تامین اجتماعی بیمارستان های خصوصی را یک بنگاه اقتصادی می داند

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دکتر ابوالفضل محمدزاده در گفت‌وگو با  ندای البرز با اشاره به بدهی‌های به تعویق افتاده تهیه اجتماعی به بیمارستان رحیمیان عنوان کرد: بیمارستان خیریه رحیمیان صرفا بیمارستان در شهرستان البرز هست که هزینه‌های خود را از مسیر بیمه‌های سمت قرارداد تهیه می‌کند. وی […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دکتر ابوالفضل محمدزاده در گفت‌وگو با  ندای البرز با اشاره به بدهی‌های به تعویق افتاده تهیه اجتماعی به بیمارستان رحیمیان عنوان کرد: بیمارستان خیریه رحیمیان صرفا بیمارستان در شهرستان البرز هست که هزینه‌های خود را از مسیر بیمه‌های سمت قرارداد تهیه می‌کند.

وی اضافه کرد: مبنای ایجاد بیمارستان خیریه رحیمیان بصورت خیریه بوده که با کوشش چند خیر این بیمارستان ایجاد شده هست.

وی عنوان کرد: ۱۰ الی ۲۰درصد هزینه‌های بیمارستان رحیمیان را دانشگاه علوم دکتری استان قزوین عهده دار هست که با مجموعه این مورد ها هزینه‌های بیمارستان برای خدمات رسانی به مریض ها تهیه می‌شود.
وی یادآورشد: مسئله ای که در دوسال موخر بین بیمارستان خیریه رحیمیان با ارگان تهیه اجتماعی به وجود آمده هست عدم اعمال پایبندی پولی این ارگان به بیمارستان هست به طوری که بیمارستان در فعلی از بیمه‌های پایه و علوم دکتری اکثر از یکسال به جهت خدمات رسانی به مریض ها تحت پوشش بیمه طلبکار هست.
محمدزاده اقرار کرد: پرداخت تعهداتی پولی ارگان تهیه اجتماعی این بیمارستان را در زمینه خدمات رسانی خوب تر به مریض ها مساعدت می‌کند به طوری که تهیه دارو های معالجهی، حقوق پرسنل و پزشکان و هزینه‌های دیگر من جمله هزینه‌های ارزشمند بیمارستان می باشند که ضروری هست تهیه گردد.

مدیر عامل بیمارستان خیریه رحیمیان اضافه کرد: عدم اعمال پایبندی پولی ارگان تهیه اجتماعی استان قزوین موجب شده هست که بدهی‌های این بیمارستان به شرکت‌های دارویی،شرکت‌های امکانات دکتری،شرکت‌های موادغذایی و غیره بسیار شده به طوری که موجب ایجاد اشکال بین خدمات رسانی این شرکت‌ها به بیمارستان شده هست.
وی گفته بود: بیمارستان رحیمیان به سبب عدم پرداخت طلب‌هایی که از ارگان تهیه اجتماعی و علوم دکتری دارد به محلی دست یافته هست که توان عرضه خدمت را نداشته که این ناتوانی به سبب بدهی‌های این بیمارستان به افراد واقعی و حقوقی خدمات رسان به این بیمارستان هست.

مدیر عامل بیمارستان‌ رحیمیان افزود: با دقت به بدهی‌های قابل دقتی که ارگان تهیه اجتماعی نسبت به بیمارستان رحیمیان دارد، این بدهی‌ها احتمال ورشکستی بیمارستان در یکی دوماه آینده را در پی داشت لذا علی‌رغم تمایل باطنی وادار به پذیرش مریض ها بیمه شده با شرطها خاص در هفته‌های آتی می باشیم.
وی اهتمام کرد:با دقت به صحبت‌هایی که با ارگان تهیه اجتماعی انجام گردید قرار بر این هست مریض ها تحت پوشش تهیه اجتماعی هزینه‌های معالجهی خود را به طور تمام به بیمارستان پرداخت کنند و حق بیمه خود را شخصا از ارگان تهیه اجتماعی دریافت کنند.