گروه: مسافرت
تاریخ: ۱۸:۱۰ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
بی ارزشی طرح کارت ارزشی خرید کالای ایرانی / با بی تدبیری بانک مرکزی، طرح کارت خرید کالای ایرانی متوقف شد

گروه اقتصاد – رجانیوز: حمید رضا غزنوی سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در این مورد می گوید: « » »بعد از آن بانک مرکزی از طرحهای ارزشی دیگری پرده برداری کرد. البته تنگنا خرید کالا ایرانی از طرح تازه حذف شده بود. ولی الله سیف ریاست کل بانک مرکزی در وقت بازنمایی این طرح گفت: […]

گروه اقتصاد – رجانیوز:

حمید رضا غزنوی سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در این مورد می گوید:

« »

»بعد از آن بانک مرکزی از طرحهای ارزشی دیگری پرده برداری کرد. البته تنگنا خرید کالا ایرانی از طرح تازه حذف شده بود. ولی الله سیف ریاست کل بانک مرکزی در وقت بازنمایی این طرح گفت:

« ولی الله سیف ریاست کل بانک مرکزی در وقت بازنمایی این طرح گفت:« از محصول تازه نظام بانکی کشور پرده برداری می کنیم. کارت ارزشی تازهی هست که در واقع قصد دارد جایگزین تمام فرم های تهیه پولی خرد گردد. در سابق انتقادات فراوانی نسبت به نظام بانکی بود، در رابطه با وجود اینکه وام ها و فاکتورهای صوری عرضه می گردد. با صادر کردن کارت های ارزشی از مسیر عقد مرابحه لزوم به آن کارهای دیگر نیست و دارند کارت توان دارد به راحتی به فروشگاه ها مراجعه کند و خرید های خودش را انجام دهد.»

البته این کارت هایی که از مراجع بانکی خارج آمدند نیز مبتلا آسیب خریدهای صوری گردید. خریدهایی که صرفا به اسم تولید هست و به کام فروشندگانی که از کارت ها کارمزد می گیرند رفته هست. محمد طحان پور ریاست اتحادیه فروشندگان لوزام خانگی می گوید:

« »

»کارت های خرید کالای ایرانی در حال خاک خوردن بود که دو مرتبه پرونده اش در ستاد فرماندهی اقتصاد پایداریی باز گردید. با مصوبه این ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی مکلف به اعمال طرح تازهی گردیدند که نواقص طرح قبلی نداشته باشد و به فروش کالای ایرانی مساعدت کند. ولی این طرح به مذاق بانک مرکزی خوش نیامد.

میر محمد صادقی مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی مدعی هست مشکل طرح قبلی این بود که سیستم خرید کالای ایرانی از سوی تولیدکنندگان ایجاد نشده بود ولی تولیدکندگان ایرادهای بانک مرکزی را از اساس قبول نکرده اند. حمید رضا غزنوی سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در واکنش به این سخن می گوید:

« حمید رضا غزنوی سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در واکنش به این سخن می گوید:« با وجود اینکه چندین مرتبه طرح عرضه کارت ارزشی شروع به کار می کند، ولی اعمالی نمی توان. اتفاقا این از سمت خود تولیدکنندگان عرضه گردید. »

»حالا چهار ماه تا انتهاء سال زیادتر نمانده و مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد پایداریی برای تولیدکنندگان لوازم خانگی روی زمین مانده هست. برپایه این مصوبه، طرح تازه ضروری هست به ارگان اداره و برنامه ریزی داده گردد تا تصویب پایانی گردد و به اجرا رسد، ولی ریاست ارگان اداره هم از این مبحث اطلاعی ندارد. محمد باقر نوبخت در جواب به این پرسش که طرح کارت ارزشی خرید کالای ایرانی که در ستاد فرماندهی اقتصاد پایداریی تصویب گردید، آیا این برای تصویب پایانی به ارگان برنامه و بودجه دست یافته یا نه؟ چه عواملی موجب شده تا این طرح اعمالی نشود؟ می گوید:

« محمد باقر نوبخت در جواب به این پرسش که طرح کارت ارزشی خرید کالای ایرانی که در ستاد فرماندهی اقتصاد پایداریی تصویب گردید، آیا این برای تصویب پایانی به ارگان برنامه و بودجه دست یافته یا نه؟ چه عواملی موجب شده تا این طرح اعمالی نشود؟ می گوید:« اینکه این کارت ارزشی برای خرید کالاهای درونی به ارگان برنامه و بودجه آمده باشد، لزومی به این ارسال نبوده و نیست. »

»زلف خیلی از طرحهای اقتصاد پایداریی به نظام بانکی گره خورده هست.