تاریخ: ۰:۳۵ :: ۱۳۹۶/۰۹/۱۰
بیمه هنرمندان منطقه های زلزله زده قابل دنبال کنندهی است

بهمن نامورمطلق در عنوان کرد وگو با ایسنا، در جواب به این سوال که معاونت صنعت ها دستی برای بعضی هنرمندان و صنعتگران منطقه های زلزله زده که در شرایط فعلی قدرت پرداخت حق بیمه خود را ندارند و این مبحث محتمل هست باعث قطع بیمه آنان گردد، چه مساعدتی توان دارد انجام دهد؟ عنوان […]

بهمن نامورمطلق در عنوان کرد وگو با ایسنا، در جواب به این سوال که معاونت صنعت ها دستی برای بعضی هنرمندان و صنعتگران منطقه های زلزله زده که در شرایط فعلی قدرت پرداخت حق بیمه خود را ندارند و این مبحث محتمل هست باعث قطع بیمه آنان گردد، چه مساعدتی توان دارد انجام دهد؟ عنوان کرد: اگر فردی قدرت پرداخت حق بیمه ندارد، نامه ای مبنی بر این مبحث به من یا مدیرکل میراث فرهنگی، صنعت ها دستی و گردشگری کرمانشاه بدهد تا بتوانیم این مبحث را دنبال کنندهی کنیم.  

  او دنبال کرد: اگر هنرمندان منطقه های زلزله زده غرب کشور اسامی خود را هرچه زودتر به معاونت صنعت ها دستی کشور بدهند، این مبحث قابل دنبال کنندهی هست.   

   معاون صنعت ها دستی که پس از زلزله کرمانشاه به نمایندگی از علی اصغر مونسان – رییس ارگان میراث فرهنگی، صنعت ها دستی و گردشگری – به منطقه های زلزله زده سفر کرده بود، گفته بود: در بازدید از کارگاه های محدودی از صنعت ها دستی و هنرهای سنتی متوجه خسارت های وارده به آنان گردیدیم و به هر کدام مبلغ پنج میلیون تومان مساعدت بلاعوض برای جبران بخشی از خسارت شان پرداخت کردیم.

 

  معاون صنعت ها دستی و هنرهای سنتی عنوان کرد: اهتمام کردم در بازدید از این منطقه های با هنرمندان عنوان کرد وگو، نیازمندی هایشان را شناسایی کنم و از مدیر کل میراث فرهنگی، صنعت ها دستی و گردشگری درخواست کنم که نیازهای آنان را رفع کند.

انتهای پیام