گروه: شغل
تاریخ: ۱۷:۱۴ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
بیش از ۲۳۰ میلیارد تومان برای اعمال طرحهای صنعتی و کشاورزی در اردبیل هزینه شد

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرگزاری تسنیم از اردبیل، وی اضافه کرد: در استان اردبیل ۲۳۴ میلیارد تومان برای ۲۹۰ بنگاه و طرح در قسمت صنعت و کشاورزی پرداخت گردید که یک چهارم از قسمت کل کشور بود و بهره تسهیلات بانکی پرداختی از این مکان ۱۸ درصد بود که به ابزار […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرگزاری تسنیم از اردبیل،

وی اضافه کرد: در استان اردبیل ۲۳۴ میلیارد تومان برای ۲۹۰ بنگاه و طرح در قسمت صنعت و کشاورزی پرداخت گردید که یک چهارم از قسمت کل کشور بود و بهره تسهیلات بانکی پرداختی از این مکان ۱۸ درصد بود که به ابزار بالا بودن این قیمت، بسیار مورد استقبال فعالان اقتصادی قرار نگرفت و اشتغال قابل توجهی ایجاد نکرد.

مدیرکل دفتر سازگاری امور اقتصادی استانداری اردبیل گفته بود: سال کنونی دولت برای جبران نقیصه ذکر شده علاوه بر تداوم طرح رونق تولید با سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان برای کل کشور دو طرح تازه با هدف ایجاد مجال های حرفهی تازه مطرح نمود.

وی گفت: قسمت استان اردبیل از این مکان ۵۶۴ میلیارد تومان تشخیص شده که در قالب طرح‌های تازه،  طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه درگردش پرداخت می شود.

مدیرکل دفتر سازگاری امور اقتصادی استانداری اردبیل گفته بود: برنامه دیگر قانون پشتیبانی از پیشرفت و ایجاد اشتغال پیوسته در منطقه های روستایی و عشایری هست که در در ۱۴ شهریور ماه سال کنونی به تصویب مجلس رسیده‌ و  مراجع این تسهیلات ۱٫۵
 

وی گفته بود: تسهیلات پرداختی از دو مکان ذکر شده برعکس طرح رونق تولید تقریبا تمامی قسمت های متفاوت اقتصادی را دربردارنده می شود.

مدیرکل دفتر سازگاری امور اقتصادی استانداری اردبیل گفته بود: اضافی بر تسهیلات ذکر شده، پرداخت تسهیلات از مکان مراجع صندوق پیشرفت ملی در اولویت بوده و هم‌اکنون بانک‌های تجارت، کشاورزی، رفاه کارگران، پیشرفت تعاون و پست بانک مهیا پذیرش طرح‌های واجد شرایط با نرخ‌های ۱۰ تا ۱۶ درصد طبق نوع تسهیلات و مکان اعمال طرح می باشند.