گروه: اخبار
تاریخ: ۸:۱۹ :: ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
بیش از نیمی از کودکان خیابانی پایتخت، خارجی هستند

رضا قدیمی مدیر عامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران در گفتگو با حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ گفت: در مرحله نخست اجرای طرح ساماندهی کودکان خیابانی این افراد جمع آوری و در مرحله دوم نیز وضعیت معیشتی سرپرست آن‌ها بررسی می شود. وی با بیان اینکه اگر این کودکان دارای پدر و مادر باشند و آن‌ها اهلیت […]

بیش از نیمی از کودکان خیابانی پایتخت، خارجی هستندرضا قدیمی مدیر عامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران در گفتگو با حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ گفت: در مرحله نخست اجرای طرح ساماندهی کودکان خیابانی این افراد جمع آوری و در مرحله دوم نیز وضعیت معیشتی سرپرست آن‌ها بررسی می شود.

وی با بیان اینکه اگر این کودکان دارای پدر و مادر باشند و آن‌ها اهلیت نگهداری و سرپرستی این کودکان را داشته باشند، تحت پوشش خدمات قرار نمی‌گیرند، تاکید کرد: تا زمانی که مردم به این کودکان کمک می‌کنند و پول می‌دهند، هرگز نمی‌توان به موفقیت آمیز بودن اجرای این طرح امیدوار بود.

قدیمی با اشاره به اینکه نیمی از کودکان خیابانی غیر ایرانی هستند، تصریح کرد: مردم و رسانه‌ها می توانند به وسیله عدم پرداخت وجه نقد و فرهنگسازی در این زمینه به رفع معضلات این کودکان کمک کنند.

مدیر عامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران یادآور شد: کودکان کار اغلب محصول اوضاع نامناسب اقتصادی و فقر هستند و برخی خانواده ها نیر به اجبار یا از روی جهل از کودکان خود برای کسب درآمد سوء استفاده می کنند.

وی در پایان اضافه کرد: این کودکان بیش از هر چیز نیازمند آموزش مهارت و توانمندسازی در زمینه های مختلف شامل روابط اجتماعی، عاطفی و معنوی هستند.