گروه: شغل
تاریخ: ۱۱:۱۲ :: ۱۳۹۶/۰۹/۲۶
بیشتر کشاورزان لرستانی ۵۰ ساله اند!

دکتر عبدالرضا بازدار در گفت وگو با خبرنگار ایسنا گفت: با تأسف در خیلی از منطقه های مثل لرستان کشاورزی از نوع دیم بوده و برای همین سطح درآمدها پایین هست. وی با اظهار اینکه ۷۷ درصد زمین های استان دیم هست، گفت: به دلیل پایین بودن درآمد کشاورزان، روند جابجایی و کاهش سن آنها دگرگونیی […]

دکتر عبدالرضا بازدار در گفت وگو با خبرنگار ایسنا گفت: با تأسف در خیلی از منطقه های مثل لرستان کشاورزی از نوع دیم بوده و برای همین سطح درآمدها پایین هست.

وی با اظهار اینکه ۷۷ درصد زمین های استان دیم هست، گفت: به دلیل پایین بودن درآمد کشاورزان، روند جابجایی و کاهش سن آنها دگرگونیی نکرده و برای همین میانگین سنی کشاورزان بالا و حدود ۵۰ سال هست.  وضعیت تولید شغل ها کشاورزی و بعضاً درآمد کم و معیشتی بودن زمین های موجب این معضل شده هست.

ریاست سازمان جهاد کشاورزی لرستان دنبال کرد: یکی از برنامه های ما در حوزه کشاورزی اقتصادی کردن تولیدات هست تا درآمدها به میزانی شود که دلواپسی از بحث کوچ ها و رغبت نداشتن جوانان به فعالیت های زراعی کاهش یابد. اگر بتوانیم جذبه های درآمدی را ایجاد کنیم توان داریم جوانان را به سمت این حوزه سوق دهیم.

 

 
انتهای پیام