تاریخ: ۲۰:۵۱ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
بهترین وقت برای کوتاه کردن ناخن پا

هنگامی کسی مبتلا دیابت هست خون نامناسب در رگ‎های پا به گردش درمی‎آید و همین امر موجب می‌‏شود لطمه پذیری پاها زیادتر گردد. در زیر توصیه‌هایی عرضه می‌کنیم که دقت به آنان به تندرستیی پاها مساعدت می‌کند:   کفش مناسب   در زیر توصیه‌هایی عرضه می‌کنیم که دقت به آنان به تندرستیی پاها مساعدت می‌کند: […]

هنگامی کسی مبتلا دیابت هست خون نامناسب در رگ‎های پا به گردش درمی‎آید و همین امر موجب می‌‏شود لطمه پذیری پاها زیادتر گردد. در زیر توصیه‌هایی عرضه می‌کنیم که دقت به آنان به تندرستیی پاها مساعدت می‌کند:

 

کفش مناسب

 

در زیر توصیه‌هایی عرضه می‌کنیم که دقت به آنان به تندرستیی پاها مساعدت می‌کند: در خرید کفش دقت کنید که نه صرفا از نظر سایز لکن از نظر فرم، خوب ترین حالت را برای پاهایتان دارا باشد.

 

پاشنه مناسب

 

کفشی که انتخاب می‏‌کنید ضروری هست به اندازه نرمال پاشنه دارا باشد. هنگامی قرار هست آن را بخرید ضروری هست کفش را بپوشید و با آن قدم بزنید، آن وقت متوجه می‌‏شوید که پاشنه شایسته هست یا نه.

 بهترین وقت برای کوتاه کردن ناخن پا

محافظت

 

 

پوست پا

 

لوسیون‌های شایسته به پایتان بزنید، از حمام که می‎آید پاها بخصوص بین انگشتان را به مطلوبی خشک کنید و هر بار آن‌ها را از کفش در می‎آورید بشویید.

 

ناخن پا

 

دست کم هفته‎ای یک بار ناخن‌های پاهایتان را کوتاه کنید. اهتمام کنید به بهداشت ناخن پا ارزش دهید. ناخن پا هنگامی بلند گردد به اندازه ناخن دست دیده نمی‏‌شود و به همین سبب دقت به آن کمتر هست.

 

 

 

منبع: درنگ