تاریخ: ۲۰:۳۶ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
بهترین سن برای آغاز معالجه کودکان اتیستیک سه تا شش سال است

اتیسم بیماری نیست لکن یک خصوصیت هست که احتیاج به سنجش به هنگام و تعلیم و پرورش دارد. این کودکان به دو دسته تقسیم می شوند یک دسته کودکانی با کارکرد پایین که برای کوچکترین مسائل زندگانی احتیاج به تعلیم دارند و کودکانی با کارکرد بالا که شباهت فراوانی به بچه های عادی دارند. این […]

اتیسم بیماری نیست لکن یک خصوصیت هست که احتیاج به سنجش به هنگام و تعلیم و پرورش دارد.

این کودکان به دو دسته تقسیم می شوند یک دسته کودکانی با کارکرد پایین که برای کوچکترین مسائل زندگانی احتیاج به تعلیم دارند و کودکانی با کارکرد بالا که شباهت فراوانی به بچه های عادی دارند.

این روانشناس کودک و نوجوان با اشاره به اینکه «به طور مجموع کودکان اتیستیک سه خصوصیت مشترک دارند» دنبال کرد: میتوان از روی این خصوصیت ها بیماری این کودکان را شناسایی کرد.

وی با اشاره به این که «این کودکان آداب معاشرت را توان ندارند فهم کنند» اهتمام کرد: برای برطرف این مشکل، احتیاج به تعلیم های قدر کفایت دارند. در ارتباط کلامی با این کودکان، آن چیزی که ضروری هست به آن دقت کرد آرام و محسوب گفت وگو کردن و علاوه بر این استفاده از جملات کوتاه هست. 

  این روانشناس کودک و نوجوان اضافه کرد: اولین چیزی که کودک اتیستیک قصد دارد به اطرافیان خود جابه جا کند این هست که من یک کودک هستم. این کودکان خصوصیت دیگری به غیر از این بیماری دارند.    دومین مسئله ای که کودک دچار به اتیسم احتیاج دارد به آن دقت گردد این هست که حواس وی هماهنگ نیست بعضی از اشخاص یا کم حسی و بعضی بیش حسی دارند. این شخص توان ندارند تفاوت میان توان ندارم و نمی خواهم را فهم کند اندیشه این کودکان عینی بوده و در واقعیت کودک دچار اتیسم، مغزی تماما بصری دارد. 

وجود یک میلیون و ۲۰۰ هزار فرد دچار به اتیسم در کشور

  میراحمدیان افزود: کودک دچار به اتیسم احتیاج دارد تا برقرار کردن ارتباط اجتماعی دارد. درواقع کودک توان ندارد همبستگی را فهم کند.      نکته دیگر این هست که این کودکان معنا استعاره، کنایه، ضرب المثل را فهم نمی کنند.  

اتیسم جن زدگی و عقب ماندگی نیست

این روانشناس کودک و نوجوان عنوان کرد: اتیسم اختلالی ژنتیکی هست که دلیل آن کشف نشده هست.  

بهم ریختگی و هرزه خواری یکی از شاخصه های مشیی کودکان اتیستیک

  وی با توضیح درباره شاخصه های مشیی مریض ها اتیستیک توضیح داد: این کودکان دارای چند شاخصه مشیی می باشند که این شاخصه ها بصورت مشترک در میان آنان وجود دارد من جمله آن بهم ریختگی هست. 

درمانگر اذن تنبیه کودک اتیستیک را ندارد

هیچ درمانگری اذن تنبیه کودک را ندارد. مرکز معالجهی ضروری هست دارای مجوز معالجهی باشد و کودک بدون اذن والدین نباید از طریق درمانگر از مرکز بیرون گردد. 

بهترین سن برای آغاز معالجه کودکان اتیستیک سه تا شش سال است

  میراحمدیان توضیح داد: سن طلایی معالجه کودک دچار به اتیسم سه تا شش سال هست. شیوه pecs زیادتر برای کودکانی هست که مشکل گفتاری دارند و آخرین شیوه معالجهی Fba شیوه معالجهی خلاقانه بوده که درمانگر با رویت مشی کودک تعیین می دهد چه کاری برای معیت با این کودکان شایسته تر هست.

وی افزود: آن چیزی که اکثر از اتیسم موجب بروز اختلال مشیی کودکان می گردد پرورش خطا این کودکان هست. نکته هایی که پدر و مادر ضروری هست در نظر دریافت کنند این هست که به هیچ وجه کودک دچار به اتیسم را در رختخواب خودشان نخوابانند به چه سبب که کودک احساس می کند بدون پدر و مادر امنیتی ندارد. مبحث دیگر تغذیه کودکان هست.  

انتهای پیام