گروه: مسافرت
تاریخ: ۸:۴۴ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

عبدالحسین طوطیایی . محقق کشاورزی در روزنامه شرق درج کرد: «فیل هوگان» کمیسیونر کشاورزي اتحادیه اروپا در رأس هیئتی ٧٠ نفره، تشکیل شده از مقامات عالی رده تجاري و سرمایه گذاران ٢٠ کشور اروپایی در بیستم مهر جاری به ایران آمده هست. سفر نمایندگان شرکت های تجاری کشاورزی قاره اروپا به کشورمان توان دارد نشان […]

عبدالحسین طوطیایی . محقق کشاورزی در روزنامه شرق درج کرد: «فیل هوگان» کمیسیونر کشاورزي اتحادیه اروپا در رأس هیئتی ٧٠ نفره، تشکیل شده از مقامات عالی رده تجاري و سرمایه گذاران ٢٠ کشور اروپایی در بیستم مهر جاری به ایران آمده هست. سفر نمایندگان شرکت های تجاری کشاورزی قاره اروپا به کشورمان توان دارد نشان از وزیدن نسیم ثبات و خبر از رونق سبز فامی برای سرزمین ما نیز برخوردار باشد.    کمیسیونر کشاورزي اتحادیه اروپا در ملاقات با اسحاق جهانگیري، معاون اول ریاست جمهور در مورد آینده ارتباطات ایران و اروپا در پسابرجام و البته پیامدهاي اخطار ریاست جمهور ایالات متحده در مورد برجام نیز عنوان کرد وگوی طولانیی را انجام داد. این مقام ارشد اروپایی روز پرترافیکی را در نخستین روز سفرش پشت سر گذاشت. او هم در ملاقات با فعالان اقتصادي و هم با وزیر جهاد کشاورزي از آمادگی اتحادیه اروپا براي توسیع همکاري هاي اقتصادي بویژه در عرصه تجارت و سرمایه گذاري قسمت کشاورزي و صنعت ها مکمل آن اطلاع داد.   آ در چنین شرایطی نخستین سفر کمیسیونر کشاورزی اروپا با چنین کمیت و کیفیتی و احتمالا گشودن دفتر نمایندگی توان دارد هم علامت ای از ثبات کشورمان و هم پیام آور رابطه ای دو سویه و هم تراز برای پیشرفت کشاورزی کشورمان در مناسباتی برد–برد باشد؛ ولی از آنجا که این عزیمت تجاری و سبز رنگ در محیطی آمیخته از التهابات منطقه ای و هیاهوهای زنجیره نبرد طلبان و اسلحه فروشان جهانی انجام می شود، ضروری هست این مناسبات تجاری و کشاورزی بالاخره آرامش، اعتماد به نفس و تکیه بر قدرت های بالقوه کشورمان در عرصه تولید تحقق یابد.  ..
  با مسرت مهندس حجتی در این گفتگوها به مورد های من جمله کم شدن تعرفه واردات از ایران در اتحادیه اروپا اهتمام كرد. او در این ملاقات با اشاره به تولید ٩٤ درصد زعفران جهان در ایران، از آمادگی همکاري براي ثبت و برندینگ با اتحادیه اروپا براي صادرات رسمی این محصول و نیز آمادگی ایران براي حذف موانع تعرفه اي و یکسان سازي ضوابط تجاري براي صادرات به اروپا اطلاع داد. آ حجتی موانع همکاري هاي بانکی با اروپا را متذکر گردید که دستگاه هاي دولتی و تجار ایرانی براي تجارت با کشورهاي اروپایی از آن رنج می برند؛ موانعی که عمدتا از جانب اروپاست.   آن چیزی که این نوشتار نیز بر آن اهتمام دارد، این هست که اگرچه پیشرفت مبادلات تجاری هم تراز و اکتساب فناوری های بنیادی و دانش بنیان توان دارد در این برهه وقتی، پیام آرامش را به همراه داشته باشد؛ ولی شرکای اروپایی نباید این توسیع تجاری را خرج پشتیبانی از استمرار برجام تعبیر كنند. امید هست اعتمادبه نفس در قسمت کشاورزی و دلبستگی های ملی در حوزه تجاری قوی کردن شده و اتاق های بازرگانی کشورمان حالا اکثر از افتادن به دام وسوسه های واردات در تفکر و تدارک صادرات باشند…