تاریخ: ۱۴:۱۵ :: ۱۳۹۶/۰۲/۱۰
برگزاری ایستگاه نقاشی مختومقلی فراغی در گمیش تپه

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از ساحل گمیشان ،کودکان عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گمیشان با مربی گری افروز عطایی به  شکوهتر برگزار شدن مراسم جشن مختومقلی در گمیشان کمک کردند.        

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از ساحل گمیشان ،کودکان عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گمیشان با مربی گری افروز عطایی به  شکوهتر برگزار شدن مراسم جشن مختومقلی در گمیشان کمک کردند.

2e

 

3e

 

4e

 

5e

 

6e

1e

7e