تاریخ: ۱۵:۲۳ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
برگزاری اختتامیه جشنواره تولیدات بسیج در سالن بصیرت

سرویس فرهنگ و هنر مشرق – جلسه رسانه ای پنجمین جشنواره تولیدات فرهنگی هنری پایگاه های پایداری بسیج سراسر کشور با عنوان «مدرسه عشق» صبح امروز در مرکز مهارتی هنرهای بسیج برگزار گردید. احمد مداحی دبیر اعمالی این جشنواره در رابطه با جشنواره «مدرسه عشق» عنوان کرد: طی فراخوانی این جشنواره حدود ۷۲ هزار اثر […]

سرویس فرهنگ و هنر مشرق – جلسه رسانه ای پنجمین جشنواره تولیدات فرهنگی هنری پایگاه های پایداری بسیج سراسر کشور با عنوان «مدرسه عشق» صبح امروز در مرکز مهارتی هنرهای بسیج برگزار گردید. احمد مداحی دبیر اعمالی این جشنواره در رابطه با جشنواره «مدرسه عشق» عنوان کرد: طی فراخوانی این جشنواره حدود ۷۲ هزار اثر ارسال گردید و رشد آثار نسبت به مرحله سوم و چهارم زیاد چشم گیر بوده هست.

البته ضروری هست عنوان کنم که ۱۲ هزار اثر به سبب عدم رابطه با مباحث جشنواره کنار گذاشته گردید.

در ادامه مراسم مهدی آذرپندار داور قسمت فیلم و ارائه سخنرانی کرد و عنوان کرد: کشور ما کشور جشنواره ها هست که خارج شدنی های مشخصی ندارند. و فارغ از دقت به خارج شدنی آنان، هدف ما در این جشنواره، فرهنگی کردن فعالیت های ارگان های بسیج هست.

وی اهتمام کرد: آرایش ارگان مدت ها هست که به این طرف رفته هست تا بسیجی ها زیادتر بعنوان چهره های فرهنگی مطرح گردند، هدف ما در این جشنواره این هست که فعالیت بسیجیان هنرمند به مطلوبی دیده گردد.

آ

احمد مداحی در انتهاء این مراسم از برپایی اختتامیه جشنواره «مدرسه عشق» در چهارشنبه ۱ آذر ماه در سالن بصیرت لانه جاسوسی با حضور مقامهای لشکری و کشوری اطلاع داد.