گروه: شغل
تاریخ: ۱۷:۱۴ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
برنامه  های سامانه بانکی متناسب با اقتصاد پایداریی تنظیم و عملیاتی شود

وی دنبال کرد: مشکلات بانک ها را نیز فهم می کنیم ولی احتیاج هست همکاری شایستهی میان سامانه بانکی و قسمت تولید شکل گیرد تا شاهد رونق تولید باشیم.استاندار هرمزگان با اظهار این که همه ضروری هست در مقابل ایجاد اشتغال برای فرزندان این مملکت خود را مسئول بدانیم، اهتمام کرد: با دقت به تاکیدات […]

وی دنبال کرد: مشکلات بانک ها را نیز فهم می کنیم ولی احتیاج هست همکاری شایستهی میان سامانه بانکی و قسمت تولید شکل گیرد تا شاهد رونق تولید باشیم.
استاندار هرمزگان با اظهار این که همه ضروری هست در مقابل ایجاد اشتغال برای فرزندان این مملکت خود را مسئول بدانیم، اهتمام کرد: با دقت به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر تحقق اقتصاد پایداریی، تمامی امور و برنامه ها ضروری هست ذیل این سیاست سیاست هایی تشریح گردد.
همتی اظهار داشت: سامانه بانکی و بانکداری هم ضروری هست برنامه های خود را متناسب با اقتصاد پایداریی تنظیم و بر این اساس اقدام کند تا بتوانیم بسیاری از نیازهای کشور را با تکیه بر حجم های درونی تهیه کنیم.
وی گفت: اگر برنامه تمامی قسمت های اقتصادی من جمله بانکداری مطابق با اقتصاد پایداریی تنظیم گردد بسیاری از امور در این حوزه سامان پیدا می کند.
۷۴۰۸ * خبرنگار: نادر ناصری * انتشار یافتن: محمد جهانگیریان

* آگاهی از آخرین خبر ها استان در کانال تلگرام ایرنا هرمزگان
* لینک جستجو کانال: irnabandarabas@
*hormozgan@yahoo.com