گروه: مسافرت
تاریخ: ۹:۳۴ :: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
برنامه های رادیویی مرکز خلیج فارس ۳۰ آبان ماه ۹۶

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  از بندرعباس ،برنامه های رادیویی صدا و سیمای مرکز خلیج فارس به توصیف زیر هست: ۳:۰۰ بازپخش کنچیل ستاره ۶:۰۶ بازپخش صبح بالاشهر ۶:۳۵ بازپخش بیست ۷:۰۰ خبر ها رادیو ایران ۷:۱۴   صبح بخیرهرمزگان ۸:۰۰ خبر ها رادیو ایران ۸:۳۹   پیام ساحل […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  از بندرعباس ،برنامه های رادیویی صدا و سیمای مرکز خلیج فارس به توصیف زیر هست:

۳:۰۰ بازپخش کنچیل ستاره

۶:۰۶ بازپخش صبح بالاشهر

۶:۳۵ بازپخش بیست

۷:۰۰ خبر ها رادیو ایران

۷:۱۴   صبح بخیرهرمزگان

۸:۰۰ خبر ها رادیو ایران

۸:۳۹   پیام ساحل

۸:۴۵   هشت و چهل و پنج

۹:۰۰ خبر۹۰ثانیه

۹:۰۲   بازپخش مکث

۹:۱۸ صدای راهبران

۹:۴۰   بازپخش غنچه ها

۹:۵۶   پیام ساحل

۱۰:۱۵ کلودنگ عشق

۱۱:۰۵ برآستان جانان

۱۲:۰۰   خبر ها استان

۱۲:۱۰   در طریق قانون

۱۲:۱۴ پیام ساحل

۱۳:۰۰ خبر۹۰ ثانیه

۱۳:۰۲ پیام ساحل

۱۳:۴۹ راه ولایت

۱۴:۰۰ خبر ها رادیو ایران

۱۴:۴۶ پیام ساحل

۱۵:۱۴ نغمه ها

۱۶:۰۰ خبر ها استان

۱۶:۱۱ آهنگ تندرستی

۱۶:۳۳ هنگامی جوونی

۱۷:۰۰ خبر۹۰ ثانیه

۱۷:۰۲ پیام ساحل

۱۷:۳۰ پسین هرمزگان

۱۹:۰۰ خبر۹۰ ثانیه

۱۹:۰۲ پیام ساحل

۱۹:۱۵ ورزش هرمزگان

۲۰:۰۹ خبر۹۰ ثانیه

۲۰:۱۵ زیرسرگ بالاشهر

۲۱:۰۰ خبر ها رادیو ایران

۲۱:۳۵ شب فیروزه ای

۲۳:۰۰ خبر۹۰ ثانیه

۲۳:۰۱ بازپخش سخنرانی

۲۴:۰۰ خبر ها رادیو ایران