گروه: مسافرت
تاریخ: ۱۷:۰۵ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
بررسی تاثیرات شرایط محدودهی بر کلیه فعالیت های ساحلی و دریایی

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از حوزه فن‌آوری‌های نوین گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ به گزارش راهنمای سفر من به نقل از تاثیرات شرایط محدودهی بر کلیه فعالیت‌های ساحلی و دریایی دلیل می‌شود، تا شناخت شرایط محدودهی از مسیر اندازه‌گیری‌های میدانی، بررسی‌های تحلیلی و تئوریک و علاوه بر این مدل‌سازی‌های فیزیکی و شبیه‌سازی‌های […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از حوزه فن‌آوری‌های نوین گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ به گزارش راهنمای سفر من به نقل از تاثیرات شرایط محدودهی بر کلیه فعالیت‌های ساحلی و دریایی دلیل می‌شود، تا شناخت شرایط محدودهی از مسیر اندازه‌گیری‌های میدانی، بررسی‌های تحلیلی و تئوریک و علاوه بر این مدل‌سازی‌های فیزیکی و شبیه‌سازی‌های رقمی رایانه‌ای موردتوجه قرار گیرد. ازاین‌رو ستاد پیشرفت فناوری و صنعت ها دانش‌بنیان دریایی معاونت علمی، پیرو تدوین نقشه مسیر فناوری‌های دریایی کشور تاثیرات شرایط محدودهی بر کلیه فعالیت‌های ساحلی و دریایی را ارزیابی کرد.

مسئول تدوین کانون طراحی و مدل‌سازی شرایط محدودهی نقشه مسیر فناوری‌های دریایی در ادامه عنوان کرد: این پدیده‌ها اثرها شگرفی بر ویژگی‌های زیستی و زیست‌محیطی دریا می‌گذارند و به‌علاوه تعیین‌کننده آب‌وهوای روی خشکی‌ها نیز می باشند. از سوی دیگر بهره‌برداری از محیط‌های دریایی و اقیانوسی و توسیع سکونت‌گاه‌های ساحلی لازمه شناخت این ویژگی‌ها و پیش‌بینی آن‌ها هست.

بر این اساس ارزیابی شرایط محدودهی در دریا دربردارنده سه قسمت کلیدی مشاهدات اقیانوسی و جوی، مدل‌سازی جوی و مدل‌سازی اقیانوسی هست که البته رابطه متقابلی باهم دارند و فناوری‌های هر سه قسمت در حوزه شرایط محدودهی دریا ضروری هست در نظر گرفته گردند.

وی با اشاره به نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در پیشرفت فناوری‌های مربوط با این حوزه گفته بود:با دقت به زیرساخت‌های پرهزینه طراحی و مدل‌سازی دریایی، بیشتر مجموعه‌های فعال، دولتی یا منسوب به دولت هست.

 

اولویت‌های پژوهشی پژوهش ها پایه‌ای بر روی بویه‌های شناور خیز نگار

اولویت‌های پژوهشی پژوهش ها پایه‌ای بر روی بویه‌های شناور خیز نگار طراحی و ساخت سامانه یکپارچه دریافت داده‌های ورودی مدل‌های جوی از قبیل: دمای سطح دریا از اطلاعات ماهواره‌ای، فشار، سرعت باد، دمای هوا، رطوبت، توپوگرافی، کاربری اراضی، طراحی و ساخت سامانه یکپارچه دریافت داده‌های ورودی مدل اقیانوسی از قبیل: داده‌های عمق سنجی، دبی رودخانه، خطوط ساحلی، توپوگرافی، مؤلفه‌های سرعت باد، رطوبت جو، سرعت اصطکاکی، شار تابشی موج‌بلند بالاسو، شار تابشی موج‌بلند پایین‌سو، شار تابشی موج‌کوتاه، شار گرمای محسوس، شار گرمای نهان، بارش، تبخیر و تدوین مرجع علمی برای عرضه مفاهیم موجود در معادلات حاکم بر جو به همراه راه‌حل‌های موجود برای حل این معادلات ازجمله اولویت‌های پژوهشی پژوهش ها پایه‌ای بر روی بویه‌های شناور خیز نگار به تعداد می‌روند.

 

اولویت‌های صنعتی

ساخت بویه‌های شناور خیز نگار در داخل کشور، ساخت سامانه یکپارچه دریافت داده‌های ورودی مدل‌های جوی از قبیل: “دمای سطح دریا از اطلاعات ماهواره‌ای، فشار، سرعت باد، دمای هوا، رطوبت” توپوگرافی کاربری اراضی و سامانه یکپارچه دریافت داده‌های ورودی مدل اقیانوسی از قبیل: “داده‌های عمق سنجی، دبی رودخانه، خطوط ساحلی، توپوگرافی، مؤلفه‌های سرعت باد، رطوبت جو، سرعت اصطکاکی، شار تابشی موج‌بلند بالاسو، شار‌های تابشی موج‌بلند پایین‌سو، موج‌کوتاه، گرمای محسوس، شار گرمای نهان، بارش، تبخیر” اولویت‌های صنعتی ساخت بویه‌های شناور خیز نگار در داخل کشور، ساخت سامانه یکپارچه دریافت داده‌های ورودی مدل‌های جوی از قبیل: “دمای سطح دریا از اطلاعات ماهواره‌ای، فشار، سرعت باد، دمای هوا، رطوبت” توپوگرافی کاربری اراضی و سامانه یکپارچه دریافت داده‌های ورودی مدل اقیانوسی از قبیل: “داده‌های عمق سنجی، دبی رودخانه، خطوط ساحلی، توپوگرافی، مؤلفه‌های سرعت باد، رطوبت جو، سرعت اصطکاکی، شار تابشی موج‌بلند بالاسو، شار‌های تابشی موج‌بلند پایین‌سو، موج‌کوتاه، گرمای محسوس، شار گرمای نهان، بارش، تبخیر” و علاوه بر این ساخت سیستم‌های رایانه‌ای شایسته برای مدل‌سازی‌های جوی و اقیانوسی در کشور از مورد ها صنعتی هست که در کشور به آن پرداخته‌شده هست.
از سمتی دیگر واردات و ساخت امکانات موردنیاز برای ساخت ماهواره‌های پایش اقیانوسی، واردات و ساخت امکانات موردنیاز برای ساخت دستگاه‌های CTD پیشرفته، واردات و ساخت امکانات موردنیاز برای ساخت دستگاه‌های ADCP پیشرفته و واردات و ساخت امکانات موردنیاز برای ساخت رادار‌های پایش اقیانوسی، واردات و ساخت امکانات موردنیاز برای ساخت گلایدر‌ها علاوه بر این واردات و ساخت امکانات موردنیاز برای ساخت ROV و AUV از دیگر اولویت‌های صنعتی عمل شده در کشور هست که می‌توان به آن اشاره کرد.