گروه: اخبار
تاریخ: ۱۵:۱۲ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
بحرین در رأس ناقضان آزادی اظهار در منطقه عربی قرار دارد

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از «شیعه نیوز»، سازمان بين المللي آزادی بيان (آيفكس) گفت: مقامات آل خلیفه هفته آخر ماه اکتبر سابق مرتکب شماری نقض حقوق بشر گردیدند تا در راس بدترین ناقضان آزادی اظهار در منطقه عربی قرار بگیرند. این درحالی هست که جامعه دنیای حقوق بشر نسبت به آزادی چهار فعال […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از «شیعه نیوز»، سازمان بين المللي آزادی بيان (آيفكس) گفت: مقامات آل خلیفه هفته آخر ماه اکتبر سابق مرتکب شماری نقض حقوق بشر گردیدند تا در راس بدترین ناقضان آزادی اظهار در منطقه عربی قرار بگیرند.

این درحالی هست که جامعه دنیای حقوق بشر نسبت به آزادی چهار فعال بحرینی من جمله «ابتسام الصایغ» به قید کفالت خوشبین بود.

این ارگان گفت: بحرین در ۲۳ اکتبر اولین محاکمه نظامی غیرنظامیان از سال ۲۰۱۱ میلادی برگزار کرد، به طوری که در این دادگاه چهار بحرینی برای اتهامات سیاسی محاکمه گردیدند و به هیچ کدام از آنان اذن داده نشد تا از وقت دستگیری شان با وکیلی ملاقات کنند.

این مسئله های موجب شده هست که ارگان آمریکایی های حمایت کننده دموکراسی و حقوق بشر گفتند که دولت قصد ندارد که جریان سرکوب جامعه مدنی را دگرگونی دهد.