گروه: شغل
تاریخ: ۲۱:۴۲ :: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
بانک ها در پرداخت تسهیلات اشتغال فراگیر به تقاضا کنندگان مشارکت کنند

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار ایرنا، حسین فیروزی عصر شنبه در تیم اشتغال و سرمایه گذاری کردستان با اظهار اینکه بانک های عامل پرداخت تسهیلات را به راه اندازی سیستم کارا موکول نکنند، گفت: طرح هایی که دارای نواقص می باشند و بانک آنان را نمی پذیرد باید از سوی دستگاه […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار ایرنا، حسین فیروزی عصر شنبه در تیم اشتغال و سرمایه گذاری کردستان با اظهار اینکه بانک های عامل پرداخت تسهیلات را به راه اندازی سیستم کارا موکول نکنند، گفت: طرح هایی که دارای نواقص می باشند و بانک آنان را نمی پذیرد باید از سوی دستگاه مربوطه تندتر ارزیابی و نسبت به برطرف نواقص آن اقدام گردد.
وی اضافه کرد: بانک ها با احساس مسیولیت بیشتری در پرداخت تسهیلات کار کنند و نقص پرونده های تقاضا کنندگان را دستاویزی برای عدم پرداخت تسهیلات به این اشخاص قرار ندهند.
فیروزی با اظهار اینکه قسمت استان از طرح اشتغال فراگیر ۶ هزار و ۴۲۰ میلیارد ریال هست، تاکید کرد: اعتبار طرح های معرفی شده تقاضا کنندگان به بانک های عامل در قالب این طرح ۶ هزار و ۳۹۰ میلیارد ریال معادل ۹۵ درصد قسمت استان هست.
معاون سازگاری امور اقتصادی و توسعه مراجع استانداری یادآور گردید: دستگاه متولی باید طرح های خود اشتغالی که مشمول طرح اشتغال فراگیر نمی گردند را از روش های دیگر برای تامین مراجع مالی مساعدت کنند.
فیروزی استقبال مردم از طرح اشتغال فراگیر را بیشتر از ۱۰ هزار میلیارد ریال اعلام نمود و گفت: باید طرح هایی که حجم اشتغالزایی بیشتری دارند در اولویت پرداخت تسهیلات قرار گیرند.
وی پرداخت تسهیلات در قالب اشتعال فراگیر را در کردستان نامطلوب دانست و اضافه کرد: این نشان از کارکرد ضعیف بانک ها دارد و باید بانک ها و دستگاه های اجرایی کوشش مضاعفی برای شتاب بخشیدن به اجرای این طرح دارا باشند.
فیروزی اضافه کرد: تیم اشتغال استان کردستان باید برای جذب ۱۰۰ درصدی اعتبارات اشتغالزایی در قالب طرح اشتغال فراگیر کوشش خود را بکار گیرد.

خالد جعفری تاکید کرد: از ۷۶۰ واحد مرغداری کردستان، حدود ۵۰۰ واحد آن از بانک کشاورزی تسهیلات دریافت نموده اند که امید داریم بانک های دیگر نیز در این زمینه فعال باشند.
به گفته وی، با توجه به اینکه صنعت مرغداری صنعتی پویا هست، پیشنهاد می کنیم این صنعت و علاوه بر این پرورش و فرآوری دام در رسته اولویت دار استفاده از تسهیلات طرح اشتغال فراگیر قرار گیرد.

خبرنگار: وریا کرمی**انتشار: مجید سلیمانی
۷۳۵۵/۹۱۰۲