گروه: زنان
تاریخ: ۱۸:۵۵ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
بانوان قسمت اختصاصیی در پست های ادارهی استان بوشهر خواهند داشت

وی با اظهار اینکه در دولت یازدهم گام های مطلوبی در سپردن قسمت های ارزشمند ادارهی کشور به زنان برداشته گردید، بیان کرد: در استان بوشهر نیز پست های ادارهی بسیاری به زنان داده گردید و در این دولت نیز با دقت به تاکیدات ریاست جمهور در استان بوشهر مجال های اختصاصیی به زنان برای […]

وی با اظهار اینکه در دولت یازدهم گام های مطلوبی در سپردن قسمت های ارزشمند ادارهی کشور به زنان برداشته گردید، بیان کرد: در استان بوشهر نیز پست های ادارهی بسیاری به زنان داده گردید و در این دولت نیز با دقت به تاکیدات ریاست جمهور در استان بوشهر مجال های اختصاصیی به زنان برای فعالیت خواهیم داد.

وی با اظهار اینکه زنان اساس هر خانواده می باشند، گفته بود: اگر مادرانی مدیر، آگاه و سالم دارا باشیم توان داریم به داشتن جامعه ای پویا امیدوار باشیم.

تغییر نگرش جامعه به بانوان

ریاست مجمع نمایندگان استان بوشهر نیز در این همایش اهتمام کرد: داشتن جامعه ای سالم و بدون خشونت عامل کلیدی پیشرفت و پیشرفت هست و برای به وجود آمدن چنین موقعیتی در جامعه احتیاج هست همه ارگان ها کوشش کنند.