تاریخ: ۱:۲۱ :: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

برترین ها: تهیه کننده‌های سینما و تلویزیون برای صرفه جویی در زمان، یک سرم زنِ سیار در محل فیلمبرداری خود دارند که اگر بازیگری غشِ اینستاگرامی کرد، دیگر کار بخاطر یک سرم قندی لنگ نشود و همانجا کار صورت پذیرد. این مطلبو از دست ندید!  طبیعت چشم نواز و دیدنی در روستای مرزین + فیلم

برترین ها: تهیه کننده‌های سینما و تلویزیون برای صرفه جویی در زمان، یک سرم زنِ سیار در محل فیلمبرداری خود دارند که اگر بازیگری غشِ اینستاگرامی کرد، دیگر کار بخاطر یک سرم قندی لنگ نشود و همانجا کار صورت پذیرد.

این مطلبو از دست ندید!  طبیعت چشم نواز و دیدنی در روستای مرزین + فیلم