گروه: شغل
تاریخ: ۱۱:۳۸ :: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
بازار بدهی به بدهی دولت اضافه کرد/ تهاتر ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی بدهی های دولت و بانک ها اتفاق خوبی هست

حسین عبده تبریزی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزای فارس که در مورد تهاتر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی پرسید، افزود: اینکه پرداخت بدهی های دولت باید زمان و سررسید مشخص داشته باشد مساله مهمی هست، نمی توان کسی بدهکار باشد اما زمان بازپرداخت قرضش […]

حسین عبده تبریزی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزای فارس که در مورد تهاتر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی پرسید، افزود: اینکه پرداخت بدهی های دولت باید زمان و سررسید مشخص داشته باشد مساله مهمی هست، نمی توان کسی بدهکار باشد اما زمان بازپرداخت قرضش روشن نباشد، در نتیجه پرداخت بدهی های دولت اتفاق خوبی هست.

وی افزود: در آغاز دولت یازدهم ما توصیه نمودیم کل بدهی های دولت هر چند رقم بزرگی هست احصاء شده و مابه قبال آن اوراق منتشر شود، حتی اگر این اوراق ۲۰- ۳۰ ساله باشد و در برابر پایبندی پرداخت نفع داده شود، درواقع بدهی های دولت تاریخ دار گردند.نمی توان دولت هر سال بودجه بنویسد و بدهی سال های قبل را کنار گذاشته و به آن توجهی نکند

نمی توان دولت هر سال بودجه بنویسد و بدهی سال های قبل را کنار گذاشته و به آن توجهی نکندعبده تبریزی اضافه کرد: ایده افرادی که در آغاز به کار دولت از ایجاد بازار بدهی دولت و انتشار اوراق بابت آن دفاع می کردند این بود که بدهی به اوراق مبدل شده و تاریخ بازپرداخت آن مشخص شود، اما متاسفانه آنقدر فشار بودجه ای فراوان زیاد بوده هست که دولت به عنوان «منبع مالی»  به آن نگاه کرد و آن هم به بدهی ها اضافه کرد.

خبرنگار فارس گفت: بعضی انتشار اوراق بدهی دولت را به آینده فروشی تعبیر کرده اند،عبده تبریزی جواب داد: آینده فروشی نیست ولی این مشکل بنیادی را دارد.

وی تاکید کرد: تهاتر بدهی دولت، بانک ها و بانک مرکزی اتفاق خوبی هست.بانک ها هم حالا به بانک مرکزی بدهکارند و حسابشان قرمز هست، در عین حال تهاتری که صورت می پذیرد به ظرفیت بدهی ها اضافه نمی کند لکن بدهی ها را  جا به جا و روشن می نماید.

ریاست اسبق سازمان بورس اضافه کرد: تهاتر بدهی بانک هایی که به بانک مرکزی بدهکار و از دولت طلبکارند گام مثبتی در جهت واضح سازی هست.

خبرنگار فارس گفت: همان گونه که اظهار کردید انتشار ارواق بدهی در بودجه به خودی خود هر سال بدهی دولت را افزایش می دهد. وی جواب داد: اوراق در حال حاضر سررسید دارند و خرید اوراق نیز از سوی بانک ها ممنوع هست.

وی گفت: بنظرم اولویت هنوز این هست که دولت بدهی های قبلی  اش را پرداخت کند.اگر دولت می خواهد برای ایجاد اشتغال اوراق منتشر کندف با پرداخت قرض هایش به پیمانکاران و دستگاه ها به خودی خود اشتغال را ایجاد خواهد کرد.

وی دنبال کرد: در نتیجه تشریح بدهی جدید برای اشتغال تازه ای که مشخص نیست ایجاد بشود یا نشود،شاید اقدام درستی نباشد.