تاریخ: ۲:۰۷ :: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

سرویس جنگ نرم مشرق-  ******** روزنامه «رای الیوم» چاپ انگلستان در یکی از تازه ترین گزارشهای خود به مبحث اغتشاشات موخر در ایران پرداخته و معتقد هست که ایران با پایین ترین آسیب و زیان از تونل اعتراضات خارج شد؛ آیا کشورهای دیگر مثل تونس و سودان وارد این تونل شده اند؟ تیتر گزارش روزنامه […]

سرویس جنگ نرم مشرق- 

********

روزنامه «رای الیوم» چاپ انگلستان در یکی از تازه ترین گزارشهای خود به مبحث اغتشاشات موخر در ایران پرداخته و معتقد هست که ایران با پایین ترین آسیب و زیان از تونل اعتراضات خارج شد؛ آیا کشورهای دیگر مثل تونس و سودان وارد این تونل شده اند؟

تیتر گزارش روزنامه «رای الیوم»: ایران با پایین ترین آسیب و زیان از تونل اعتراضات خارج شد… آیا کشورهای دیگر مثل تونس و سودان وارد این تونل شده اند؟ آیا پرداخت هزاران ریال سعودی به عنوان اقدام پیشگرانه در عربستان سعودی، وضعیت را در این کشور آرام خواهد کرد؟

«

««رای الیوم» در انتها این چنین نتیجه گیری می کند: «ایران به احتمال از تونل تاریک اعتراضات با کم ترین آسیب و زیان خارج شده هست و نامحتمل نمی دانیم که کشورهای مکرر عربی در آینده مورد انتظار وارد این تونل گردند و شاید در این صورت تونل آنان به دلیل نبود آزادی ها و شدت سرکوب و فساد، طولانی تر و تاریک تر باشد.

********

روزنامه «نیکی» ژاپن در یکی از تازه ترین گزارش ها خود با عنوان «نزدیک شدن عراق به ایران – تأمین نفت خام از میادین با اهمیت نفتی و تحریک آمریکا» به ارزیابی ارتباطات مشارکت ایران و عراق که تعمیق یافته، پرداخته هست.

این گزارش با اظهار این که عراق ماه جاری صادر کردن نفت خام به ایران را از میدان نفتی کرکوک واقع در شمال عراق که یکی از میادین نفتی با اهمیت عراق به شمار می آید، آغاز خواهد کرد، درج کرد: «محصولات نفتی عراق من جمله گازوئیل از ایران تأمین خواهد گردید. هر چند در گذشته میان دو کشور ایران و عراق جنگ حکمفرما بود، اما از سال ٢٠١٧ میلادی دو کشور در مشارکت در راستای نفتی توافق و در همین راستا توسعه مشترک میادین نفتی و مورد ها همانند آن را ارزیابی کردند. با توجه به چنین توافقی انتظار می رود قدرت نفوذ ایران در عراق توسیع یابد و به نظر می آید همین امر باعث تحریک آمریکا گردد».

تیتر گزارش روزنامه «نیکی» ژاپن: نزدیک شدن عراق به ایران – تأمین نفت خام از میادین با اهمیت نفتی و تحریک آمریکا

این روزنامه پس از آن به جنگ هشت ساله ایران و عراق اشاره و اظهار می کند این دو کشور حول افزایش تولید نفت خام با یکدیگر رقابت کردند، اما با این وجود جدیدا میان ایران و عراق ارتباطات دوستی بر قرار شده هست: «سال ٢٠١٧ میلادی ایران و عراق توافق نمودند به نحو وسیع در توسعه و سرمایه گذاری نفت خام، گاز و پتروشیمی مشارکت کنند. مقام های عراقی با سفر به ایران، مذاکره در مورد استخراج مشترک میادین نفتی را پیگیری کردند. ایران هم حالا فرصتی را به دست آورده تا عراق کشورش را تهدید نکند. ایران در جنگ دهه ١٩٨٠ میلادی شمار بسیار بسیاری کشته (شهید) داده و عراق به قسمتی از خاک کشورش هم تعرض کرده هست. بدین ترتیب، ناآرامی های داخل کشور عراق به دست «دولت اسلامی» عاملی شده هست که ایران قدرت نفوذش را در عراق افزایش دهد».

««نیکی» در ادامه با اشاره به هجوم داعش به عراق که باعث گردید بغداد متکی به سازمان بسیج منسوب به ایران شود، درج کرد: «بدین ترتیب، ایران در مقابله با دولت اسلامی با عراق مشارکت کرده هست. هم حالا که پاکسازی دولت اسلامی خاتمه یافته هست، قدرت نفوذ ایران همانند گذشته در عراق باقی مانده هست. بنا به این، توان داریم بگوییم در حالی که که سیاست های خاورمیانه آمریکا در پرده ای از ابهام قرار دارد، عراق فاصله با ایران را کاهش داده هست. به نظر می آید، نزدیک شدن ایران و عراق حس احتیاط کشورهای متفاوت من جمله آمریکا را افزایش داده است».

در این میان، عربستان سعودی و اسرائیل هم بشدت از توسیع قدرت نفوذ ایران ابراز نگرانی می کنند. با توجه به اختلافات میان ایران و آمریکا، چنانچه وضعیت عراق دیگربار ناآرام شود، این نگرانی وجود دارد که ایجاد ثبات در خاورمیانه به مراتب بیشتر از گذشته دور از دسترس گردد».