گروه: اخبار
تاریخ: ۲۲:۳۶ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
ایران، کابوس فرانسه ی پرستاره !

ورزش سه: سایت بلیچر ریپورت یکی از سایت های معتبر فوتبال در جهان، با دقت به قرعه کشی فردای جام جهانی، بدترین قرعه های مدعی های قهرمانی  را حدس کرده که در گروه فرانسه، تیم ملی ایران به سر می برد. این سایت برای تیم ملی فرانسه گروه زیر را بعنوان گروه مرگ ارائه کرده هست:فرانسه […]

ورزش سه: سایت بلیچر ریپورت یکی از سایت های معتبر فوتبال در جهان، با دقت به قرعه کشی فردای جام جهانی، بدترین قرعه های مدعی های قهرمانی  را حدس کرده که در گروه فرانسه، تیم ملی ایران به سر می برد. این سایت برای تیم ملی فرانسه گروه زیر را بعنوان گروه مرگ ارائه کرده هست:
فرانسه – اسپانیا – ایران – مراکش  گروه های مرگ از دید این سایت را مرور می کنیم:
از دید این سایت گروه مدعیان قهرمانی جام جهانی به توصیف زیر هست: آرژانتین-اسپانیا-سنگال-صربستان  ایران، کابوس فرانسه ی پرستاره !
بلژیک-اسپانیا-سنگال-ژاپن ایران، کابوس فرانسه ی پرستاره ! 
انگلیس-برزیل-ایسلند-مراکش ایران، کابوس فرانسه ی پرستاره !
پرتغال-مکزیک-دانمارک-نیجریه ایران، کابوس فرانسه ی پرستاره !
اسپانیا-آرژانتین-مصر-صربستان  ایران، کابوس فرانسه ی پرستاره !
برزیل-اسپانیا-دانمارک-نیجریه  ایران، کابوس فرانسه ی پرستاره !
آلمان-اسپانیا-سنگال-ژاپن ایران، کابوس فرانسه ی پرستاره !  گروه های مرگ از دید این سایت را مرور می کنیم: آرژانتین-اسپانیا-سنگال-صربستان  بلژیک-اسپانیا-سنگال-ژاپن  انگلیس-برزیل-ایسلند-مراکش پرتغال-مکزیک-دانمارک-نیجریه اسپانیا-آرژانتین-مصر-صربستان  برزیل-اسپانیا-دانمارک-نیجریه  آلمان-اسپانیا-سنگال-ژاپن  گفتنی هست مراسم قرعه کشی جام جهانی ٢٠١٨ فردا و در کاخ کرملین برگزار می شود.