گروه: شغل
تاریخ: ۱۴:۳۷ :: ۱۳۹۶/۰۲/۱۰
ایجاد هسته دانشجویی کارآفرین در دانشگاه بیرجند

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از مرکز خراسان جنوبی، رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه بیرجند از فعالیت ۶ دانشجو در این هسته خبر داد و گفت: این هسته دانشجویی نیازسنجی و برنامه ریزی آموزشهای کوتاه مدت و بلند مدت کارآفرینی برای دانشجویان را برعهده دارد. ولی پور مطلق، هدف از ایجاد هسته […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از مرکز خراسان جنوبی، رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه بیرجند از فعالیت ۶ دانشجو در این هسته ایجاد هسته دانشجویی کارآفرین در دانشگاه بیرجندخبر داد و گفت: این هسته دانشجویی نیازسنجی و برنامه ریزی آموزشهای کوتاه مدت و بلند مدت کارآفرینی برای دانشجویان را برعهده دارد. ولی پور مطلق، هدف از ایجاد هسته های کارآفرینی را شناسایی دانشجویان کارآفرین و ارتباط دانشجویان با صنعت برای طرحهای پژوهشی و کارورزی در داخل و خارج دانشگاه عنوان کرد و افزود: از بهمن پارسال تاکنون برای برگزاری آموزش مهارت های کارآفرینی حدود ده میلیون تومان هزینه شده است.وی گفت: ده هسته کارآفرین نیز با همکاری اساتید دانشگاه بیرجند فعالیت می کنند .