گروه: شغل
تاریخ: ۱۴:۳۷ :: ۱۳۹۶/۰۲/۱۰

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از ؛ رضا زرنوخی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه گذاری خطر پذیر کشور در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، شکل‌گیری نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر را عامل موثری بر تغییر در اکوسیستم اقتصادی و کارآفرینی در کشور دانست کرد و اظهار […]

اکوسیستم کارآفرینی با صندوق های خطر پذیر متحول می شودبه گزارش راهنمای سفر من به نقل از ؛ رضا زرنوخی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه گذاری خطر پذیر کشور در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، شکل‌گیری نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر را عامل موثری بر تغییر در اکوسیستم اقتصادی و کارآفرینی در کشور دانست کرد و اظهار داشت: این نهاد‌ها تاثیر شگرفی در اقتصاد دارند و از طریق آن‌ها می‌توان بسیاری از ایده‌های خلاق را بدون کمک گرفتن از درآمدهای نفتی و گازی محقق کرد.
وی انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر کشور را یک نهاد مردمی خواند و در خصوص اعضای آن گفت: یک دسته از اعضای این انجمن، شامل صندوق‌های پژوهش و فنآوری می‌شوند که ذیل قانون ماده ۱۰۰ برنامه سوم تشکیل شدند. دسته دوم صندوق‌های سرمایه گذاری جسورانه بورسی هستند که بورس مجوز آن را اعطا می‌کند. دسته آخر صندوق‌ها یا شرکت‌های سرمایه گذاری خطر پذیر هستند که در قالب صندوق ثبت نشده اند و شامل شرکت‌های مختلفی می‌شوند که به صورت خصوصی ایجاد شده اند.
این مقام مسوول، با بیان اینکه ترویج فرهنگ سرمایه گذاری خطرپذیر یکی از اهداف انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر کشور است؛ اظهار داشت: انجمن قصد دارد اکوسیستمی را طراحی کند که پروژه‌ها در نهاد تخصصی خاصی قرار بگیرند. بر این اساس هم ایده‌ها سرگردان نخواهند ماند و هم اینکه صندوق‌های جسورانه درگیر یک فضای غیر حرفه‌ای و خیلی پر ریسک نمی‌شوند و ریسک‌ها متعادل خواهد شد.
وی کارآفرین بودن این صندوق‌ها را ویژگی برتر نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر خواند و گفت: ویژگی ذاتی این کسب وکار‌ها خلق ارزش و اشتغالزایی با کمترین هزینه است؛ اتفاقی که برای اقتصاد کشور بسیار اهمیت دارد.
وی با اشاره به اینکه بازدهی بالا در صورت موفقیت سرمایه‌گذاری، عامل کلیدی در جذب سهامداران است، خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که تن‌ها اندکی از سرمایه گذاری‌ها در این عرصه به موفقیت می‌رسند؛ اما همان موارد موفق جبران کننده موارد ناموفق هم خواهد بود.
زرنوخی این نکته را عامل اساسی در تمایز میان این نوع سرمایه گذاری با مدل‌های دیگر سرمایه گذاری دانست و ادامه داد: این سرمایه‌گذاری بر مبنای سهیم شدن سرمایه گذار در موفقیت یا شکست تمایز بین این مدل سرمایه گذاری و مدلهای دیگر است چراکه سرمایه گذار در موفقیت و شکست کارآفرین سهیم می‌شود.
رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه گذاری خطر پذیر افزود: تشکیل صندوق‌های جسورانه و اقدامات تکمیلی در جهت رشد و پایداری اکوسیستم کارآفرینی ایران شرایطی را فراهم می‌آورد که بسیاری از نخبگان و تحصیلکرده‌هایی که طی سال‌های گذشته برای تحقق و پرورش ایده خود از ایران رفته اند، مهاجرت معکوس داشته و گزینه بازگشت را جدی‌تر دیده و از طرفی فرار مغز‌ها در جوانان به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.