گروه: اخبار
تاریخ: ۱۵:۳۸ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
اولین رخداد پیشنهاد بازار مهارتی صنعت حمل و نقل در دانشگاه امیر کبیر برگزار می شود

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از  حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ به گزارش راهنمای سفر من به نقل از  ؛ دفتر پیشنهاد بازار دانشگاه صنعتی امیر کبیر، اولین رخداد مهارتی پیشنهاد بازار در صنعت حمل و نقل را با همکاری صنعت ها الکترو اپتیک صا ایران برگزار می کند. صاحب طهوری، […]

اولین رخداد پیشنهاد بازار مهارتی صنعت حمل و نقل در دانشگاه صنعتی امیر کبیر برگزار می شودبه گزارش راهنمای سفر من به نقل از  حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ به گزارش راهنمای سفر من به نقل از  ؛ دفتر پیشنهاد بازار دانشگاه صنعتی امیر کبیر، اولین رخداد مهارتی پیشنهاد بازار در صنعت حمل و نقل را با همکاری صنعت ها الکترو اپتیک صا ایران برگزار می کند.

صاحب طهوری، دبیر اولین رخداد مهارتی پیشنهاد بازار در صنعت حمل و نقل عنوان کرد: این رخداد با همکاری و پشتیبانی شرکت صنعت ها الکترواپتیک به منظور شناخت مخترعین، پیشنهاد پردازان و بکارگیری و به کارگیری ایده‌های نوآورانه و خلاق در راستای پیشرفت صنعت حمل و نقل کشور برگزار می شود.

پیشنهاد پردازان توان دارند برای همکاری در این رخداد مهارتی، ایده‌های خود را تا پانزدهم دی ماه سال جاری به آدرس www.Transportation.ideasbazaar.ir