گروه: شغل
تاریخ: ۰:۴۳ :: ۱۳۹۶/۰۹/۱۰
انجام هر روز ۶میلیارد تومان سرمایه گذاری تازه صنعتی ومعدنی در یزد

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار راهنمای سفر من، محمدرضا علمدار یزدی پنجشنبه شب در مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر استان یزد در اتاق بازرگانی این استان بیان داشت: سرعت تغییرات به طور مستمر در قسمت های صنعت، معدن و خدمات به نسبت سایر قسمت ها زیادتر بوده به طوری که قسمت […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار راهنمای سفر من، محمدرضا علمدار یزدی پنجشنبه شب در مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر استان یزد در اتاق بازرگانی این استان بیان داشت: سرعت تغییرات به طور مستمر در قسمت های صنعت، معدن و خدمات به نسبت سایر قسمت ها زیادتر بوده به طوری که قسمت های ساختمان و کشاورزی یک جریان تقریبا ثابت داشته و قسمت نفت نیز در سه دهه موخر درکنار بعضی نوسانات، جریان ثابتی را طی کرده که البته بعد از سال ۹۰ و با اجراء تحریم های اقتصادی بر علیه ایران این قسمت با یک افت گردیدید رو به رو شد.

وی اضافه کرد: ارزش افزوده قسمت صنعت و معدن از سال ۱۳۳۸ تا سال ۱۳۸۹ همراه با جریان مثبت در حال رشد بوده ولی از سال ۸۹ تا ۹۲ با افت گردیدید رو به رو شده و دو مرتبه از سال ۹۲ و در دولت یازدهم جریان افزایشی را شروع کرده است.

رئیس ارگان صنعت، معدن و تجارت استان یزد متذکر گردید: همچنین در حوزه اشتغال نیز اکثر از ۸۰ درصد اشتغال در قسمت های صنعت و خدمات ایجاد شده است.

تعطیلی ۲۹۰۰ بنگاه با اشتغال ۱۰ نفر طی سالهای ۸۶ تا ۹۲

وی دنبال کرد: طی سال های ۸۶ تا ۹۲، دو هزار و ۹۰۰ بنگاه با اشتغال اکثر از ۱۰ نفر از مجموع حدود ۱۸ هزار بنگاه موجود در آن وقت تعطیل شده که نیمی از آن مرتبط به صنعت ها استفادهی بوده، به نوعی دقیق متناظر با این تعطیلی ها شاهد افزایش گردیدید واردات کالاهای استفادهی در همان سال ها بودیم که این مبحث نشان می دهد متاسفانه طی آن سالها توان رقابت از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران درونی گرفته گردید و شاغلین این قسمت را با آشفتگی رو به رو کرد.

علمدار یزدی بیان کرد: طی سال های ۸۴ تا ۹۰ به سبب افزایش گردیدید تورم، هزینه ایجاد اشتغال برای یک نفر در اقتصاد ایران با افزایش ۴۰ درصد رو به رو بوده که برای کشوری با مختصات جمعیتی ایران و احتیاج گردیدید به اشتغال این یک آشفتگی شمرده می گردید و با مسرت در سال های موخر و در دولت تدبیر و امید این شاخصه ترقی یافته است.

وی گفته بود: در اقتصاد ایران، بیشترین میزان اعتبار افزوده در بنگاه های بزرگ و اکثر از ۱۰۰ نفر کارکن ایجاد می شود، از انجایی که بنگاه های خرد، کوچک و متوسط با قسمت ۹۰ درصد اشتغال، عمده اشتغال قسمت صنعت را دربردارنده می شوند که این نشان از لزوم ارتقا بهره وری در بنگاه های کوچک و متوسط و پیشرفت قسمت تحقیق و پیشرفت این واحدها دارد و دولت در همین ارتباط میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بازسازی و نوسازی صنعت ها را در نظر گرفته

تثبیت و ایجاد ۴۰ هزار حرفه در استان یزد

علمدار یزدی وی اضافه کرد: .

رئیس ارگان صنعت، معدن و تجارت استان یزد علاوه بر این گفته بود: با صادر کردن هر روز حدود ۳۰۰ میلیون تومان معافیت گمرکی برای خودرو ادوات صنعتی و معدنی به طور متوسط هر روز اکثر از ۶ میلیارد تومان سرمایه گذاری صنعتی و معدنی تازه در استان یزد در حال انجام است.

وی بیان کرد: در اقتصاد ایران ۸۴ درصد قسمت صادرات قسمت صنعت مرتبط به بنگاه های بزرگ هست و بنگاه های کوچک و متوسط علی رغم قسمت اعتبار افزوده ۳۵ درصدی قسمت کمتری در صادرات دارند و با مسرت در استان یزد شاهد توان رقابتی و صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط در کنار بنگاه های بزرگ هستیم که جای تجلیل و قدردانی از همه این عزیزان دارد.

علمدار یزدی گفته بود: از سال ۸۵ با جمعیت چهار میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اشتغال در قسمت صنعت، شاهد یک جریان کاهشی تا سال ۹۰ و ۹۱ بودیم به طوری که با کاهش ۵۰۰ هزار نفری اشتغال در این قسمت، رقم اشتغال قسمت صنعت به کمترین حد خود یعنی رقم سه میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رسید که با مسرت از سال ۹۲ و با اعمالی شدن راهبرد اقتصادی و بین المللی دولت تدبیر و امید و برطرف تنگنا های تحریمی بر علیه حوزه های پولی و بانکی و پشتیبانی از تولید و اشتغال این رقم افزایش یافت و تا انتهاء سال ۹۵ به بالاترین حد خود در ۱۱ سال موخر رسید.

وضعیت بدتر یزد نسبت به کشور در راستای اشتغال

وی بیان داشت: طی سال های ۸۴ تا انتهاء ۹۱ اشتغال خالص ایجاد شده در اقتصاد ایران صفر بوده هست و از سال ۹۲ تا ۹۵ علی رغم کاهش گردیدید نرخ نفت، به طور متوسط سالیانه ۵۰۰ هزار نفر اشتغال خالص ایجاد شده و این در حالی هست که ارائه نیروی کار از سال ۹۲ با یک جهش ۱۰ تساوی رو به رو گردید و به رقم سالیانه یک میلیون نفر رسید.

رئیس ارگان صنعت، معدن و تجارت استان یزد دنبال کرد: و ریاست ارگان صنعت، معدن و تجارت استان یزد متذکر گردید: .

وی اضافه کرد: متاسفانه این کاهش ۷۰ هزار نفری در خالص جمعیت شاغل استان یزد، نه صرفا به مفهومی لطمه به قسمت تولید بوده، لکن معیشت اکثر از ۲۰۰ هزار نفر در استان یزد را در خطر جدی قرار داد ولی تا انتهاء سال ۹۵، خالص جمعیت شاغلین استان با رشد اکثر از ۲۷ درصد به رقم ۳۲۶ هزار نفر رسید.