تاریخ: ۱۴:۱۳ :: ۱۳۹۶/۰۹/۱۶
انتصاب اعضای هیات امنای موسسه تعلیم عالی جهاددانشگاهی خوزستان

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از ایسنا و به نقل از ارتباطات عمومی جهاددانشگاهی، دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی و رییس هیات امنای موسسه تعلیم عالی خوزستان، دکتر محسن قرنفلی، دکترسیدسعید هاشمی، سید علیرضا علوی، دکترمحمدرضا پورعابدی، دکتر علی بردیده، دکتر نوید سیاه پلو و دکتر امین عطارزاده را بعنوان “عضو کمیسیون مدامی […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از ایسنا و به نقل از ارتباطات عمومی جهاددانشگاهی، دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی و رییس هیات امنای موسسه تعلیم عالی خوزستان، دکتر محسن قرنفلی، دکترسیدسعید هاشمی، سید علیرضا علوی، دکترمحمدرضا پورعابدی، دکتر علی بردیده، دکتر نوید سیاه پلو و دکتر امین عطارزاده را بعنوان “عضو کمیسیون مدامی هیأت امنای موسسه تعلیم عالی خوزستان” به گزارش راهنمای سفر من به نقل از ایسنا و به نقل از ارتباطات عمومی جهاددانشگاهی، دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی و رییس هیات امنای موسسه تعلیم عالی خوزستان، دکتر محسن قرنفلی، دکترسیدسعید هاشمی، سید علیرضا علوی، دکترمحمدرضا پورعابدی، دکتر علی بردیده، دکتر نوید سیاه پلو و دکتر امین عطارزاده را بعنوان “عضو کمیسیون مدامی هیأت امنای موسسه تعلیم عالی خوزستان” منصوب کرد.

انتهای پیام 

این مطلبو از دست ندید!  سیلوانا میزبان دومین دوره مسابقات شطرنج جام طبیعت