تاریخ: ۱۴:۱۳ :: ۱۳۹۶/۰۹/۱۶
انتصاب اعضای هیات امنای موسسه تعلیم عالی جهاددانشگاهی خوزستان

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از ایسنا و به نقل از ارتباطات عمومی جهاددانشگاهی، دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی و رییس هیات امنای موسسه تعلیم عالی خوزستان، دکتر محسن قرنفلی، دکترسیدسعید هاشمی، سید علیرضا علوی، دکترمحمدرضا پورعابدی، دکتر علی بردیده، دکتر نوید سیاه پلو و دکتر امین عطارزاده را بعنوان “عضو کمیسیون مدامی […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از ایسنا و به نقل از ارتباطات عمومی جهاددانشگاهی، دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی و رییس هیات امنای موسسه تعلیم عالی خوزستان، دکتر محسن قرنفلی، دکترسیدسعید هاشمی، سید علیرضا علوی، دکترمحمدرضا پورعابدی، دکتر علی بردیده، دکتر نوید سیاه پلو و دکتر امین عطارزاده را بعنوان “عضو کمیسیون مدامی هیأت امنای موسسه تعلیم عالی خوزستان” به گزارش راهنمای سفر من به نقل از ایسنا و به نقل از ارتباطات عمومی جهاددانشگاهی، دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی و رییس هیات امنای موسسه تعلیم عالی خوزستان، دکتر محسن قرنفلی، دکترسیدسعید هاشمی، سید علیرضا علوی، دکترمحمدرضا پورعابدی، دکتر علی بردیده، دکتر نوید سیاه پلو و دکتر امین عطارزاده را بعنوان “عضو کمیسیون مدامی هیأت امنای موسسه تعلیم عالی خوزستان” منصوب کرد.

انتهای پیام 

این مطلبو از دست ندید!  طبیعت «مِشه سویی» در دامنه کوه اسپیناس