گروه: مسافرت
تاریخ: ۱۷:۰۰ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
امکان دریافت نشان نرمال برای رستوران ها و فروشگاه ها فراهم شد

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از ارتباطات عمومی اداره نرمال استان یزد، افشین پولی بیان داشت: اداره کل نرمال استان یزد در راستای استانداردسازی واحدهای خدماتی، عمل به اعطای پروانه کاربرد نشانه نرمال تشویقی در این اداره کل کرده هست. وی اضافه کرد: ضروری هست، تقاضا کنندگان در […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از ارتباطات عمومی اداره نرمال استان یزد، افشین پولی بیان داشت: اداره کل نرمال استان یزد در راستای استانداردسازی واحدهای خدماتی، عمل به اعطای پروانه کاربرد نشانه نرمال تشویقی در این اداره کل کرده هست.

وی اضافه کرد: ضروری هست، تقاضا کنندگان در ابتدا به سایت ارگان ملی نرمال به آدرس www.isiri.gov.ir وی اضافه کرد: ضروری هست، تقاضا کنندگان در ابتدا به سایت ارگان ملی نرمال به آدرس www.

ir مراجعه و استانداردهای ملی ایران به شماره های ۲۰۸۲ شرایط بهداشتی جایگاه ها فروش مواد غذایی، ۲۰۸۳ قوانین بهداشتی چلوکبابی ها، رستوران و قهوه منزل ها، ۱۸۳۹۵ خدمات الزامی هتل های یک تا ۵ ستاره  را از بخش استانداردهای ملی موجود برداشت و مطالعه نمایند و در صورت برخوردار بودن شرایط ضروری به اداره کل نرمال مراجعه و درخواست ضروری را عرضه دهند تا اموری بعدی در جهت اعطای پروانه کاربرد نشانه نرمال صورت پذیرد.