گروه: شغل
تاریخ: ۸:۴۳ :: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
امتناع بانک ها از پذیرش سندهای زمین های کشاورزی درپرداخت وام تخلف است

نماینده بجنورد، رمز و جرگلان، گرمه، جاجرم و مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: یکی از مشکلات بهره برداران قسمت کشاورزی برای دریافت تسهیلات بانکی، تهیه وثیقه هست و بانک ها برای پرداخت وام چند نفر ضامن معتبر کارمند درخواست می کنند که در روستاها تهیه این ضامن ها به راحتی میسر […]

نماینده بجنورد، رمز و جرگلان، گرمه، جاجرم و مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: یکی از مشکلات بهره برداران قسمت کشاورزی برای دریافت تسهیلات بانکی، تهیه وثیقه هست و بانک ها برای پرداخت وام چند نفر ضامن معتبر کارمند درخواست می کنند که در روستاها تهیه این ضامن ها به راحتی میسر نیست و روستاییان با مشکل روبه رو می شوند.
وی افزود: بانک ها طبق قانون مکلف می باشند سندهای املاک روستایی را بعنوان وثیقه پرداخت تسهیلات بپذیرند ولی از پذیرش این سندهای طفره می جریان.
وی با اظهار اینکه پرهیز بانک ها از پذیرش این سندهای، تنگنایی برای احداث اشتغال در روستاها شمرده می گردد اضافه کرد: علی رغم اینکه قانونگذار بانک ها را مکلف به پذیرش این سندهای کرده هست، رغبت و میل بانک ها به پذیرش این سندهای کم هست و پرداخت وام با وقفه روبه رو می گردد.

* تذکر به بانک ها
* تذکر به بانک ها اکبری گفت: در این مورد مرتب به بانک مرکزی، مسئولان بانک ها بصورت کتبی متعدد تذکر داده ایم ولی میل بانک ها ضعیف هست.
وی با اظهار اینکه بانک ها به دنبال وثیقه های سهل البیع می باشند تا به سرعت به نقدینگی برسند اهتمام کرد: بانک ها گفته اند وامی که به روستایی داده می گردد با این وثیقه ها به راحتی قابل برگشت نیست و املاک روستاها سهل البیع نیست.
نماینده بجنورد، رمز و جرگلان، گرمه، جاجرم و مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: به هر حال قانون هست و عدم پذیرش سندهای روستایی تخلف از قانون هست.

* ابلاغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای طرح های اشتغال زا در روستاها

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و مراجع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: اعتبارات صندوق پیشرفت ملی برای طرح های اشتغال زا در روستاها، بصورت گلوبال پرداخت می گردد و به هر میزان که طرح عرضه گردد ارزش تسهیلاتی دریافت می گردد.

۷۱۸۵ / ۶۰۴۲ خبرنگار: کبری علی آبادی** انتشاردهنده: سیدحسین قدسی