گروه: شغل
تاریخ: ۱۳:۲۵ :: ۱۳۹۶/۰۹/۱۶
الزامات دانشگاه کارآفرین ارزیابی می شود

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار راهنمای سفر من، این کنفرانس ۲۱ و ۲۲ آذرماه جاری از طریق مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود و در آن الزامات دانشگاه کارآفرین مورد بحث و ارزیابی قرار می گیرد. این کنفرانس با هدف ایجاد بستری برای تبادل نظرات و آرا و ارزیابی […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار راهنمای سفر من، این کنفرانس ۲۱ و ۲۲ آذرماه جاری از طریق مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود و در آن الزامات دانشگاه کارآفرین مورد بحث و ارزیابی قرار می گیرد.

این کنفرانس با هدف ایجاد بستری برای تبادل نظرات و آرا و ارزیابی الزامات دانشگاه کارآفرین و پیشرفت نقش دانشجوهای و اساتید در تحقق این ارزشمند برپا خواهد گردید.

پیشرفت و ترویج فرهنگ کارآفرینی در میان دانشجوهای و اساتید، توانمندسازی دانشجوهای و ارتقای تخصص ها و استعداد های کارآفرینانه آنان، نحوه استفاده و همکاری با قسمت شخصی در جهت پیشرفت اکتساب وکارهای دانش بنیان و ارزیابی الگوها و مدل های بین المللی در رابطه با پیشرفت نوآوری و کارآفرینی از دیگر اغراض این کنفرانس هست.