تاریخ: ۱۷:۵۲ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
اقلیم چهارمحال وبختیاری شایسته برای پیشرفت کشت گیاهان دارویی است

ریاست جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه گیاهان دارویی احتیاج آبی کمی دارند و در اراضی شیب دار قابل کشت می باشند، بیان داشت: چهارمحال و بختیاری یکی از با اهمیت ترین جایگاه ها رویش گیاهان دارویی هست که ضروری هست از این حجم برای پیشرفت این قسمت بهره گرفت. کشت گل […]

ریاست جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه گیاهان دارویی احتیاج آبی کمی دارند و در اراضی شیب دار قابل کشت می باشند، بیان داشت: چهارمحال و بختیاری یکی از با اهمیت ترین جایگاه ها رویش گیاهان دارویی هست که ضروری هست از این حجم برای پیشرفت این قسمت بهره گرفت.

کشت گل محمدی در چهارمحال و بختیاری زمینه ساز ایجاد اشتغال است

ریاست جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفته بود: الان در شهرستان های متفاوت کشت نوع ها گیاهان دارویی شروع شده هست و در حال پیشرفت این قسمت هستیم.

وی دنبال کرد: پیشرفت مزارع گل محمدی در استان چهارمحال و بختیاری از با اهمیت ترین کارهای در این قسمت بوده هست.

ریاست جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری دنبال کرد: کشت گل محمدی در این استان زمینه ساز ایجاد اشتغال هست.