گروه: شغل
تاریخ: ۱۷:۱۴ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
افزایش ۴۰درصدی اشتغال در کارخانجات تعیمرات لکوموتیو بافق

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد؛  به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار  از؛ محمد انوری مدیر کارخانجات تعمیرات لکوموتیو بافق گفت:این مجموعه مسوولیت تهیه نیروی کشش اکثر از ۳۰درصد لکوموتیوهای ناوگان باری که یکصد دستگاه می باشند را عهده دار هست. وی با اظهار اینکه این […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد؛  به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار  از؛ محمد انوری مدیر کارخانجات تعمیرات لکوموتیو بافق گفت:این مجموعه مسوولیت تهیه نیروی کشش اکثر از ۳۰درصد لکوموتیوهای ناوگان باری که یکصد دستگاه می باشند را عهده دار هست.

وی با اظهار اینکه این مجموعه این مجموعه، تعمیر و حفظ دو ناوگان لکوموتیوهای GE ( General Electric) و Al(Alstom) را بر عهده دارد اهتمام کرد:فعالیت های این مجموعه تنها محدود به تعمیر و حفظ لکوموتیو نمی توان و سایر فعالیت های خدماتی و حمایت در این مجموعه صورت می گیرد.

مدیر کارخانجات تعمیرات لکوموتیو بافق اظهار داشت:در حوزه تعمیر و حفظ لکوموتیو نزدیک به ۴۵۰نیروی آدمی فعالیت می کنند و بالغ بر ۶۰ نیروی آدمی فعالیت های نظارتی و حاکمیتی را در جهت اعمال قرارداد ها عهده دار می باشند.

انوری با اشاره به اینکه در حوزه نیروی آدمی ۴۰درصد افزایش داشته ایم افزود:تمامی فعالیت های ذیربط به لکوموتیو در حوزه تعمیر اعم از بازدید های هر روز و تعمیرات بنیادی به صورت غیرمستقیم در این مجموعه و شهرستان صورت می گیرد.

مدیر کارخانجات تعمیرات لکوموتیو بافق اهتمام کرد:به صورت غیرمستقیم اموری خرید خدمات از طریق قسمت غیردولتی از مجموعه شهرستان در حوزه های متفاوت صورت می گیرد که بتوانیم به پیشرفت اشتغال،توسعه پیوسته و احداث رونق اقتصادی در شهرستان مساعدت کنیم.