تاریخ: ۱۶:۳۴ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
افزایش ۱۵ درصدی مجوزسقط جنین در شش ماهه اول سال / اتفاقات رانندگی بیشترین آمار مراجعات به دکتری قانونی در همدان

         مدیر کل دکتری قانونی همدان دنبال کرد: بر پروتکل غربالگری وزارت بهداشت و تعلیم دکتری غربالگری سه ماه اول و دوم  به جایگاه ها سونوگرافی انجام گرفته و مراجعین مورد بررسی قرار می گیرند وبراساس آن عیوب جنین اوختلال کروموزمی در جنین مشخص شده  و از سوی دکتر قانونی مجوز سقط […]

 

 

 

   مدیر کل دکتری قانونی همدان دنبال کرد: بر پروتکل غربالگری وزارت بهداشت و تعلیم دکتری غربالگری سه ماه اول و دوم  به جایگاه ها سونوگرافی انجام گرفته و مراجعین مورد بررسی قرار می گیرند وبراساس آن عیوب جنین اوختلال کروموزمی در جنین مشخص شده  و از سوی دکتر قانونی مجوز سقط داده می گردد.

 

*غربالگری اولیه جنین در هفته یازده تا چهارده بارداری

 

 

 

*افزایش ۱۵ درصدی مجوزسقط جنین در شش ماهه اول سال
*افزایش ۱۵ درصدی مجوزسقط جنین در شش ماهه اول سال احسان صالح از افزایش ۱۵ درصدی مجوزسقط جنین در شش ماهه اول سال ۹۶ نسبت به شش ماهه سال ۹۵ اطلاع داد و اضافه کرد: دلیل این امر اعمال پروتکل وزارت بهداشت و بررسی و بررسی  اختلالات کروکورمی ، ژنتیکی و ساختاری بوده هست.

 

وی مجوز سقط جنین معالجهی را در شش ماه اول سال  96 صدو بیست مورد بیان کرد و اضافه کرد: این میزان در مدت همانند سال سابق صدو پنج موردبوده هست.

 

مدیر کل دکتری قانونی همدان سقط جنین معالجهی را در سال ۹۴، صدو چهل و یک مورد بیان کرد و دنبال کرد: در سال ۹۵ ، دویست و چهارده مورد سقط جنین معالجهی انجام گرفته که  افزایش پنجاه درصدی داشته هست.

 

 

 

  وی با اظهار اینکه مجوز سقط جنین  بعد از چهارماهگی داده نمی توان چراکه جنین برخورداری روح بوده و  قتل نفس شمرده می گردد، اضافه کرد:  قبل از چهارماهگی نیز خانواده دیه جنین را ضروری هست بپردازدتا مجوز سقط  جنین داده گردد.